Andra amfibiebataljonen

Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Förbandet är ett flexibelt utvecklat förband som främst verkar i kustnära zoner, floddelta- och hamnområden, men har förmågan att när som helst kunna verka och lösa uppgifter i andra typer av miljöer, såsom till exempel ökenområden.

Andra amfibiebataljonens naturliga miljö är där vatten möter land. Bataljonen är dock tränade för många olika uppgifter
Andra amfibiebataljonens naturliga miljö är där vatten möter land. Bataljonen är dock tränade för många olika uppgifter
Andra amfibiebataljonens naturliga miljö, där vatten möter land Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Amfibiebataljonen har stor eldkraft, god uthållighet och stor rörlighet med bland annat robotsystem och granatkastare, väl fungerande underhållsfunktioner och snabbgående stridsbåtar, trossfärjor och svävare. Förbandet uppträder med fördel snabbt, dolt och i mindre enheter.

Amfibiebataljonen utbildar kustjägare och amfibiesoldater med skiftande uppgifter, allt ifrån nationella och internationella insatser såväl som statsceremoniell verksamhet. Bataljonen utbildar och anställer olika kategorier av personal till de ingående kompanierna.

Andra amfibiebataljonen är indelad i ledningskompani, kustjägarkompani, tre stycken amfibieskyttekompanier varav ett skyttekompani utgörs av tidvis anställda soldater (GSS/T) och ett underhållskompani. Bataljonen är sjörörlig men har förmågan att förflytta sig på land.

Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat