206:e underhållskompaniet

Underhållskompaniet är ett logistik förband som kan lösa en mängd olika uppgifter. Kompaniet ska sörja och stödja hela bataljonen i olika funktioner.

Kompaniet transporterar sig med stridsbåtar, fartyg samt med landgående fordon eller till fots. 
Även om skärgårdsterrängen är vår huvudsakliga arbetsmiljö så har kompaniet förmågan att lösa uppgifter i många olika miljöer och terrängtyper. En av kompaniets främsta styrkor är flexibilitet.

I underhållskompaniet ingår det en stabstropp, vilken ansvarar för att samband och stabstjänst fungerar, men även hantering av logistikbeställningar ingår. I kompaniet ingår också en reparationspluton som ansvarar för att materielen lagas eller ersätts när behov uppstår. Försörjningsplutonensuppgift är främst att leverera förnödenheter av typen: bränsle, mat, vatten och ammunition till våra stridande enheter, men även att i vissa fall transportera personal. 
I kompaniet ingår även fartyget HMS Loke, vilken bland annat har till uppgift att hämta förnödenheter i ett bakre läge och föra fram det till underhållskompaniet.

Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat