Andra amfibiebataljonens naturliga miljö är där vatten möter land. Bataljonen är dock tränade för många olika uppgifter

Andra amfibiebataljonen

Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Förbandet är ett flexibelt utvecklat förband som...