Andra amfibiebataljonens naturliga miljö är där vatten möter land. Bataljonen är dock tränade för många olika uppgifter

Andra amfibiebataljonen

Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Förbandet är ett flexibelt utvecklat förband som...

Bordningstroppen ingår i 17:e bevakningsbåtkompaniet som tillhör Amfibieregementet.

17:e bevakningsbåtkompaniet

17:e bevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband som tillhör Amfibieregementet. Kompaniet är direkt underställd marintaktisk chef.

132:a säkerhetskompani sjö

Inom varje försvarsgren finns säkerhetsförband utbildade för att upptäcka och avvärja säkerhetshotande verksamhet. Dessa hot kan förekomma i hela...