204:e amfibieskyttekompaniet

Kompaniet är ett markstridsförband som kan lösa en mängd olika uppgifter.

Kompaniets transporterar sig både med stridsbåtar och med landgående fordon (bandvagn och lastbil) eller till fots, stridsuppgifter löses normalt till fots med understöd från granatkastare och robot. En av kompaniets främsta styrkor är flexibilitet, förbandet kan efter mycket kort tid lösa uppgift med annan enhets fartyg, båtar, fordon eller helikopter. Kompaniet är indelat i en kompaniledning, tre amfibieskytteplutoner, en understödspluton och en stabspluton.

Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat