203:e amfibieskyttekompaniet

Kompaniet är organiserat i likhet med de två kontinuerligt anställda skyttekompanierna men bemannas av tidvis anställda soldater.

Övning i skärgårdsmiljlö
Övning i skärgårdsmiljlö
203.amfibieskyttekompaniet har stor förmåga till understöd med olika vapensystem och de rör sig med fördel i skärgårdsmiljö Foto: Andreas Löfqvist/Försvarsmakten
Kompaniet är flexibelt och kan lösa varierande uppgifter
Kompaniet är ett markstridsförband som är flexibelt utbildad för olika uppgifter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det ställer stora krav på soldaterna då tjänsten är fysiskt och psykiskt krävande
Det ställer stora krav på soldaterna då tjänsten är fysiskt och psykiskt krävande Foto: Andreas Löfqvist/Försvarsmakten
Sjömålsrobot 17 är ett av huvudvapnen för kompaniet
Sjömålsrobot 17 är ett av huvudvapnen för kompaniet Foto: Andreas Löfqvist/Försvarsmakten
Vinterutbildning genomförs regelbundet för att öva i att strida i all typ av miljö och klimat
Amfibieskyttesoldater ska kunna strida i all typ av miljö och klimat, även vintermiljö och därför övas det regelbundet under vinterförhållanden Foto: 203.amfibieskyttekompani

Indelningen är kompaniledning, stab- och trosspluton, tre amfibieskytteplutoner samt en amfibieunderstödspluton.

Samtliga tjänster ställer mycket höga krav på soldaternas fysiska och mentala uthållighet, det gör att kompaniet kan verka sida vid sida med bataljonens övriga kontinuerligt anställda amfibieskyttekompanier under övningar och insatser. Kompaniet transporterar sig främst med stridsbåtar 90 och till fots men kan även transporteras med helikopter eller olika landgående fordon. Stridsuppgifter löses normalt till fots med eget understöd från stridsbåtar, granatkastare eller robot.

Kompaniets främsta styrkor är flexibilitet, eldkraft och hög rörlighet.

Är du intresserad av en GSS/T anställning på 203.amfibieskyttekompaniet hör av dig till;

amf1-203amfskkomp-rekrytering@mil.se och uppge vilken militär bakgrund du har samt vilken typ av befattning du söker.

 

Stockholms amfibieregemente - Amf 1
Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat