205:e amfibieskyttekompaniet

Huvudsakliga uppgifter är att genomföra amfibieoperationer på land med fordon, kunna ta terräng på land med fordon, transportera delar av amfibiebataljonen på land samt kunna genomföra båtburna amfibieorationer.

Kompaniet är ett markstridsförband som kan lösa en mängd olika uppgifter. Kompaniets transporterar sig både med stridsbåtar och med landgående fordon (bandvagn och lastbil) eller till fots, stridsuppgifter löses normalt till fots med understöd från granatkastare och robot. En av kompaniets främsta styrkor är flexibilitet, förbandet kan efter mycket kort tid lösa uppgift med annan enhets fartyg, båtar, fordon eller helikopter.

Kompaniet består av kompaniledning, tre amfibieskytteplutoner, en amfibieunderstödspluton och en samanställningsplats grupp med förmåga till strid med granatkastare och robot17, 1st stabspluton om 1 ledningsgrupp och 1 driftstödsgrupp.

Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat