201:a ledningskompaniet

Ledningskompaniet är ett funktionskompani. Det innebär att kompaniet tillhandahåller viktiga funktioner för hela bataljonen. Kompaniet är indelat i en kompaniledning, stab- och trosspluton, sambandspluton och EOD-amfibiepluton.

Amfibiedykarna är bland annat experter på att röja explosiva föremål i vatten. Här ombord på en gruppbåt, G-båt.
Amfibiedykarna är bland annat experter på att röja explosiva föremål i vatten. Här ombord på en gruppbåt, G-båt.
Amfibiedykarna är bland annat experter på att röja explosiva föremål i vatten Foto: EOD pluton/Försvarsmakten
Ledningskompaniet skall kunna upprätta samband överallt oavsett terräng
Ledningskompaniet skall kunna upprätta samband överallt, oavsett terräng Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ledningskompaniet ansvarar för att säkerställa andra amfibiebataljonens samband
Ledningskompaniet ansvarar för att säkerställa sambandet för hela 2.amfibiebataljonen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Kompaniets huvudsakliga uppgift är att upprätta, betjäna, skydda och underhålla stabs - och underhållsplats, upprätta yttäckande samband och genomföra min- och ammunitionsröjning på land och under vattnet. Hela kompaniet är sjörörligt men har också möjlighet att transportera sig på land.

Stab- och trossplutonen

Upprättar och betjänar ledningsplatser för bataljonschefen och staben. Plutonerna har båtar med avancerade lednings- och sambandssystem ombord. Plutonen har även ansvar för kompaniets logistik med bland annat reparationsresurser och ambulanser.

Sambandsplutonen

Upprättar och betjänar bataljonens yttäckande samband. Detta görs med hjälp av radiolänk, radio och tråd. Plutonen hanterar en mängd olika sambandssystem för att knyta ihop bataljonens olika delar.

EOD-amfibieplutonen

Är bataljonens gemensamma resurs för att upptäcka och oskadliggöra minor och o-exploderad ammunition (OXA) både på land och under vatten. För att lösa sina uppgifter har plutonen personal med många inriktningar, exempelvis dykare, minröjare och fältarbetare.

Arbetsplatsen kan vara i våra ledningsbåtar, men även på land och till fots.

Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat