Med internationell prägel

Svenska flottan deltar just nu i den multinationella marinövningen Northern Coasts (NOCO). Övningen bedrivs i danska, tyska och svenska farvatten. Flera olika länder deltar och majoriteten är med i NATO eller PfP (Partnership for peace). NOCO ska öva enskilda fartygs kompetenser men också bidra med avancerade övningar i sammansatta stridsgrupper inom ytstrid, undervattensstrid och luftförsvar. Målet är att tillsammans kunna hantera en kris eller konflikt.

En av de tyska helikopterpiloterna får sina order inför ett spaningsuppdrag.
En av de tyska helikopterpiloterna får sina order inför ett spaningsuppdrag. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Systerfartyget HMS Visby öppnar eld med sin pjäs mot ett ytmål.
Systerfartyget HMS Visby öppnar eld med sin pjäs mot ett ytmål. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Den tyska helikoptern på väg in för landning ombord.
Den tyska helikoptern på väg in för landning ombord. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Omedelbart efter landning spänns helikoptern fast i fartygets däck.
Omedelbart efter landning spänns helikoptern fast i fartygets däck. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Brandövning ombord. Besättningen måste själva kunna hantera skador på fartyget.
Brandövning ombord. Besättningen måste själva kunna hantera skador på fartyget. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Svensk-tyskt samarbete när helikoptern ska tankas ombord på HMS Nyköping.
Svensk-tyskt samarbete när helikoptern ska tankas ombord på HMS Nyköping. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

NOCO delas in i två faser, i den första fasen övar fartygskonstellationer momentvis tillsammans för att öva taktik och metoder. I fas två finns ett spelat konfliktscenario där alla deltagande enheter delas in i två styrkor som ställs mot varandra.

Komplexa hot

HMS Nyköping befinner sig just nu i den förberedande fasen och har under veckan bland annnat deltagit i flera avancerade luftförsvarsövningar och ytstridsövningar. En utav dessa kallas MULTEX som står för ”Multi Threat Exercise” och sätter hela fartyget på prov. Under tre timmar utsätts fartyget för lufthot i form av drönare samt utplacerade ytmål. Övningen genomförs i grupp och under onsdagen var det HMS Nyköping och HMS Visby som med två norska robotbåtar av Skjöld-klassen genomgick prövningen.

Fredrik Edwardsson är fartygschef på HMS Nyköping:

- Det ställer stora krav på stridsledning mellan enheterna och övar alla från utkiken på bryggan till fartygschefen i stridsledningscentralen. Under övningen genomförs skjutning med fartygens pjäser och kulsprutor, vilket kräver en omfattande säkerhetsövervakning. Samtidigt pågår även ett inre stridspel ombord där skador på fartyget, exempelvis bränder och tekniska haverier, hanteras.

 Tysk helikopter integrerad ombord

Samverkan, kommunikation, övningsplanering och gemensamt genomförande med utländska enheter skapar många intressanta frågeställningar och lösningar på taktiska situationer som ger svenska enheter en större bredd och flexibilitet.

Under veckan har fartyget även samövat med helikopter. HMS Nyköping är tillsammans med två av sina systerfartyg godkända som ”flygplats” vilket innebär att helikopter kan landas och startas från fartyget till sjöss. Om behov finns, vilket det ofta gör, kan även tankning av helikopter genomföras ombord.  

En av många fördelar med att använda sig av helikopter till sjöss är att den kan spana av ett stort område på mycket kortare tid än vad ett fartyg själv kan göra. Vid exempelvis ytövervakning får helikoptern ett uppdrag av fartyget och rapporterar intressanta kontakter och iakttagelser tillbaka till fartyget. Detta innebär att fartyget kan hålla en lägesbild utanför sin egen sensorräckvidd vilket i många fall är i det närmaste ovärderligt.

Under övningar eller operationer hemma i svenska vatten är det svensk Helikopter 15 som används som ombordbaserad helikopter men under NOCO sker övningen med en tysk helikopter. Den är normalt baserad på den tyska fregatten Schleswig Holstein. Tyskarnas sjöoperativa helikopter är av modellen Super Lynx Mk 88A och kan användas för både ytövervakning (optisk-, radar- och IR-spaning) och ubåtsjakt (sonarspaning).

- För många besättningsmedlemmar var detta första gången något annat lands helikopter landade ombord och alla var därför lite extra på tårna inför första landningen. Det hela fungerade dock väldigt bra, och eftersom våra procedurer är i det närmaste identiska med tyskarnas genomfördes det hela mer eller mindre precis som vi är vana vid, säger Johan Bengtsson som är Flight Deck officer.

Även den tyska helikopterbesättningen verkade nöjda med natten, främst över uppdragen men även över att de blivit bjudna på söndagsstek ombord på Nyköping mellan flygningarna.

 Att öva internationellt på övningar som NOCO lyfter fartygens utbildningsnivå samtidigt som besättningen får en bekräftelse på att man effektivt kan jobba tillsammans med andra nationer.