Omstruktureringsstyrkan på plats

För några veckor sedan förberedde de sig hemma i Skövde medan tussilagon blommade. Nu lär många ur Omstruktureringsstyrka 04 (OMS 04) få klara sig utan den svenska våren och sommaren.
– Vi kommer att anpassa Camp Northern Lights till ett afghanskt behov. Tanken är att när Sverige avvecklar sitt bidrag till Isaf så ska vi lämna över förläggningen till den afghanska armén, säger major Mattias Andersson, chef för OMS 04.

Major Mattias Andersson är chef för OMS 04. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
All materiel ska individkontrolleras. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Innan OMS 04 avvecklar Camp Northern Lights kommer de att ansvara för driften av förläggningen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Det är förmiddag och termometern visar 25 grader. Innan solen har nått sin högsta punkt på himlen kommer det bli ännu några grader varmare. Och det är bara början. Framåt juni kommer värmen på riktigt i Mazar-e-Sharif och temperaturen kommer att leta sig upp över 40 grader. Det är då OMS 04 kommer ha som mest att göra.
– Vi kommer att anpassa Camp Northern Lights till ett afghanskt behov. Tanken är att när Sverige avvecklar sitt bidrag till Isaf så ska vi lämna över förläggningen till den afghanska armén. Vi ska även helt avveckla den mindre svenska förläggningen Camp Birka som ligger inuti den tyska förläggningen, Camp Marmal, säger Mattias.

Camp Northern Lights har huserat tusentals svenska soldater genom åren. Förläggningen började byggas redan 2005 och stod klar 2006. Många har beskrivit den som den finaste förläggningen i Afghanistan och svenska normer och regler gällde när den byggdes. Byggnad för byggnad konverteras förläggningen nu för att passa den afghanska armén.
– Vi lämnar en fullt fungerande förläggning. Skillnaden är att det är en annan standard. Vi har exempelvis luftkonditionering, elsystem och avlopp som är konstruerat efter svensk standard. Dessa kommer att anpassas så att afghanerna har möjlighet att underhålla dem, både ekonomiskt och kompetensmässigt. Vi lämnar kontoren och boendeutrymmen som de är men tar bort datorer, nätverksinstallationer och telefoner. Inredning som stolar, bord och belysning får vara kvar, säger Mattias.

Cirka 50 % av omstruktureringsstyrkan kommer från Trängregementet och sedan utgör Försvarsmakten logistik en stor del. Den tredje största bidragsgivaren är Försvarsmaktens tekniska skola. Många av de befattningar som finns på FS 26 återfinns även i OMS 04. Det beror på att de ska kunna stå för sitt eget närskydd och kunna driva förläggningen samtidigt som de avvecklar den.
– När FS 26 lämnar Camp Northern Lights kommer OMS 04 inledningsvis att bemanna förläggningen på samma sätt. Därefter kommer förläggningen att krympa inifrån när vi helt stänger byggnader. Slutligen kommer vi att lämna över förläggningen till afghanerna i slutet av juni. De svenskar som kommer att tjänstgöra i Afghanistan efter halvårsskiftet kommer att få mat och husrum av den tyska kontingenten på Camp Marmal som har huvudansvar för de internationella trupperna i norra Afghanistan, säger Mattias.

Omstruktureringsstyrkan kommer successivt att komma på plats i Afghanistan och i slutet av april är hela styrkan på cirka 120 soldater och officerare på plats. Schemat är pressat och i slutet av september är de planerade att åka hem. Då ska arbetet vara klart. Det ställer stora krav på samarbetet mellan omstruktureringsstyrkan och den befintliga truppen på plats.
– Just nu är vi en del av FS 26 och vi arbetar tillsammans och tar hänsyn till varandras behov. Samtidigt måste vi lösa vår uppgift. Omstruktureringsstyrkan är ett nationellt styrkebidrag och bidrar inte till Isafs operativa funktion, vår uppgift är endast att avveckla förläggningarna. När sedan FS 27 tar över i slutet av maj kommer vi vara en del av dem, säger Mattias.

Avvecklingen har börjat i Afghanistan

Sedan år 2005 har Försvarsmakten bidragit till den Isaf-ledda insatsen i Afghanistan. Nu avvecklar man Camp Northern Lights och anpassar den till de som ska ta över den efteråt.