Sverige, Norge och Kanada i samma lag

Den multinationella brigaden fortsätter sitt anfall norrut. Samtidigt som huvuddelen av den svenska styrkan tar terräng längs E 6:an anfaller en enhet bestående av ett kanadensisk förband understödda av norska och svenska soldater längs de smala kustvägarna väster om Setermoen.

Simon Palm, vagnchef på ett av de svenska stridsfordonen. Övning Cold Response 2014.
Simon Palm, vagnchef på ett av de svenska stridsfordonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det är imponerande att få ihop en övning med 16000 deltagare”, säger major Nic Gauthier i den kanadensiska bataljonen. Övning Cold Response 2014.
”Det är imponerande att få ihop en övning med 16000 deltagare”, säger major Nic Gauthier i den kanadensiska bataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Samarbetet med det norska kompaniet fungerar bra,” säger Christopher Croasdale, skytt på ett av de svenska stridsfordonen. Övning Cold Response 2014.
” Samarbetet med det norska kompaniet fungerar bra,” säger Christopher Croasdale, skytt på ett av de svenska stridsfordonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

De svenska plutonerna var vid lunchtid på torsdagen i väntläge medan delar av det norska förbandet fortsatte anfallet.
– Vi säkrade området ett par kilometer längre ner nu på morgonen, sedan har norska plutoner anfallit förbi oss och tagit ytterligare tre kilometer. Vi är nu i ett bakre läge och väntar på att den kanadensiska bataljonen ska gå runt och ta höjderna här till höger om oss innan vi kan fortsätta framåt, berättar Simon Palm, vagnchef på ett av de svenska stridsfordonen.

En multinationellt sammansatt enhet som anfaller norrut ute längs kustvägarna, hur fungerar samarbetet?
– Det är inga problem, vi är ju underställda det norska kompaniet och dom är ganska rakt på sak när dom ger order. Vi får vår uppgift och sedan får vi själva se till att vi löser den på bästa sätt, säger Christopher Croasdale, skytt på ett av de svenska stridsfordonen.

Vad har ni stött på för typ av motstånd hittills?
– Vi har mest haft strid mot infanteriförband med bandvagnar, de gör motstånd med pansarvärnsvapen och finkalibrig eld, Vi vet också att dom är utrustade med någon typ av handburna robotar, så det gäller att vi passar oss, fortsätter Christopher.

"Imponerande övning"

Det norska förbandet är alltså förstärkt med svenska plutoner och fungerar som understöd till den kanadensiska bataljonen från 22:nd Royal Regiment. Major Nic Gauthier tillhör bataljonsledningen.
– Det är verkligen en imponerande övning! Att få ihop det här med 16000 deltagare och att vi får öva tillämpat, det vill säga mot en riktig fiende som inte är styrd av övningsledning, säger Nic Gauthier.

Hur fungerar samarbetet med de norska och svenska enheterna?
– Jag har själv inte haft kontakt med dem ännu men jag vad jag har hört är det inga problem. Vi har ju inte så stor eldkraft så det känns tryggt att vi understöds av det norsk-svenska kompaniet, avslutar Nic Gauthier.

 

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.