Om Norrbottens regemente

Regementets viktigaste uppgift är att producera krigsförband till Norrbottensbrigaden. Regementet kommer i framtiden att utbilda, vidmakthålla, förrådsställa och mobilisera två pansarbataljoner med stridsvagn 122 och stridsfordon 90, en mekaniserad bataljon med stridsfordon 90 samt ytterligare två bataljoner och sju fristående kompanier. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men ska vara specialiserad för den subarktiska miljön.

Soldater under stridsmoment i bebyggelse. Övning Höstlöv 2013.
Soldater under stridsmoment i bebyggelse. Övning Höstlöv 2013.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Regementet är organiserat i regementsstab, Logistikenhet, Garnisonsstödsenhet, Norrbottens pansarbataljon i Boden samt Försvarsmaktens vinterenhet i Boden och Arvidsjaur,

Regementet grundutbildar krigsförband för Norrbottensbrigaden samt, ställer till förfogande för och stödjer enheter till internationella insatser. Regementet är ansvarigt för utveckling av vinterförmågan i Försvarsmakten.

Regementet ansvarar för Bodens södra, Kusträsk skjutfält i Boden, Kalixfors skjutfält i Kiruna, Tåme skjutfält utanför Byske i Västerbotten, Lombens skjutfält utanför Kalix, Arvidsjaurs skjutfält, Härnösands skjutfält och Dagsådalens skjutfält i Östersund.

Regementet stödjer Bodens artilleriregemente, Norrlands dragonregemente och Försvarsmaktens övriga organisationsenheter i Boden och Arvidsjaur.

Försvarsmaktens vinterenhet

Försvarsmaktens vinterenhet är en del av Norrbottens regemente, I 19, och har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga. Enheten verkar från två platser: Boden och Arvidsjaur.

Norrbottens pansarbataljon

Norrbottens pansarbataljon organiserar och utbildar krigsförband med hög rörlighet och eldkraft som bland annat består av stridsvagn 122 och stridsfordon 90.

Bataljonen disponerar den modernaste materiel som finns och har tillgång till simulatorer och andra utbildningshjälpmedel samt övnings- och skjutfält som medger realistiska och prövande övningar av efterfrågade färdigheter.

Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Kalix, Tåme, Härnösand och Östersund
  • Personal: 750
Så har vi räknat