Om Norrbottens regemente

Norrbottens regemente I 19 är ett förband ansvarigt för utveckling, utbildning och insatser av Tredje brigadstaben, två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon.

Soldater under stridsmoment i bebyggelse. Övning Höstlöv 2013.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Regementet är organiserat i regementsstab, som tillika är garnisonsstab i Boden och Arvidsjaur, Tredje brigadstaben, Logistikenhet, Garnisonsstödsenhet, Norrbottens pansarbataljon i Boden, Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur, Försvarsmaktens vinterenhet i Boden och Arvidsjaur,

Regementet grundutbildar insatsförbanden samt, ställer till förfogande för och stödjer enheter till internationella insatser. Regementet är ansvarigt för utveckling av jägarverksamheten i armén och vinterförmågan i Försvarsmakten.

Regementet ansvarar för Bodens södra, Kusträsk skjutfält i Boden, Kalixfors skjutfält i Kiruna, Tåme skjutfält utanför Byske i Västerbotten, Lombens skjutfält utanför Kalix, Arvidsjaurs skjutfält, Härnösands skjutfält och Dagsådalens skjutfält i Östersund.

Regementets stödjer Artilleriregementet och Försvarsmaktens övriga organisationsenheter i Boden och Arvidsjaur.

Tredje brigadstaben

Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Staben utgör ledningsorgan för en brigad som är sammansatt av manöverbataljoner och i förekommande fall amfibiebataljon understödda av artilleri-, luftvärns- och ingenjörbataljon samt förband för understöd med underrättelser, logistik och ledning/samband.

Försvarsmaktens vinterenhet

Försvarsmaktens vinterenhet är en del av Norrbottens regemente, I 19, och har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga. Enheten verkar från två platser: Boden och Arvidsjaur.

Norrbottens pansarbataljon

Norrbottens pansarbataljon organiserar och utbildar insatsförband med hög rörlighet och eldkraft som bland annat består av stridsvagn 122 och stridsfordon 90.

Bataljonen disponerar den modernaste materiel som finns och har tillgång till simulatorer och andra utbildningshjälpmedel samt övnings- och skjutfält som medger realistiska och prövande övningar av efterfrågade färdigheter.

Arméns jägarbataljon

Arméns jägarbataljon organiserar 193:e jägarbataljon som är Försvarsmaktens kvalificerade resurs för underrättelseinhämtning och strid långt in på motståndarens område där andra egna förband inte kan uppträda eller når tillräcklig verkan. Jägarbataljonen är det enda förband i Försvarsmakten som har full kapacitet för spaning och strid i subarktisk miljö och är ett tydligt och unikt svenskt bidrag i europeisk krishanteringsförmåga. Förbandet bidrar över tiden med en mindre del insatt utomlands.

Jägarbataljonens verksamhet bygger på fyra pelare som är insatser, förbandsutbyte, utbildning och utveckling. 193:e jägarbataljon finns vid detachement Norrlands dragoner i Arvidsjaur.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Personal: 800
Så har vi räknat