Om Norrbottens regemente

Norrbottens regemente I 19 är ett förband ansvarigt för utveckling, utbildning och insatser av en brigadstab och två mekaniserade bataljoner.

Soldater under stridsmoment i bebyggelse. Övning Höstlöv 2013.
Soldater under stridsmoment i bebyggelse. Övning Höstlöv 2013.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Regementet är organiserat i regementsstab, som tillika är garnisonsstab, Tredje brigadstaben, Logistikenhet, Garnisonsstödsenhet, Norrbottens pansarbataljon i Boden samt Försvarsmaktens vinterenhet i Boden och Arvidsjaur,

Regementet grundutbildar insatsförbanden samt, ställer till förfogande för och stödjer enheter till internationella insatser. Regementet är ansvarigt för utveckling av vinterförmågan i Försvarsmakten.

Regementet ansvarar för Bodens södra, Kusträsk skjutfält i Boden, Kalixfors skjutfält i Kiruna, Tåme skjutfält utanför Byske i Västerbotten, Lombens skjutfält utanför Kalix, Arvidsjaurs skjutfält, Härnösands skjutfält och Dagsådalens skjutfält i Östersund.

Regementets stödjer Artilleriregementet, Norrlands dragonregemente och Försvarsmaktens övriga organisationsenheter i Boden och Arvidsjaur.

Tredje brigadstaben

Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Staben utgör ledningsorgan för en brigad som är sammansatt av manöverbataljoner och i förekommande fall amfibiebataljon understödda av artilleri-, luftvärns- och ingenjörbataljon samt förband för understöd med underrättelser, logistik och ledning/samband.

Försvarsmaktens vinterenhet

Försvarsmaktens vinterenhet är en del av Norrbottens regemente, I 19, och har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga. Enheten verkar från två platser: Boden och Arvidsjaur.

Norrbottens pansarbataljon

Norrbottens pansarbataljon organiserar och utbildar insatsförband med hög rörlighet och eldkraft som bland annat består av stridsvagn 122 och stridsfordon 90.

Bataljonen disponerar den modernaste materiel som finns och har tillgång till simulatorer och andra utbildningshjälpmedel samt övnings- och skjutfält som medger realistiska och prövande övningar av efterfrågade färdigheter.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Kalix, Tåme, Härnösand och Östersund
  • Personal: 750
Så har vi räknat