Försvarsmaktens vinterenhet

Sedan starten 1999 har Försvarsmaktens vinterenhet utvecklats till att bli en självklar resurs för Försvarsmaktens verksamhet. De senaste svenska vintrarna med tågproblematik, energibortfall har nästan övertydligt visat på vår sårbarhet och att vinterförmåga är något för alla i vårt avlånga land. Ett är säkert. Vinter kommer till oss alla i någon mån – förbered dig på det.

Vinterutbildning i Lapplandsfjällen. Foto: Försvarsmaktens vinterenhet

Inför övningar i subarktisk miljö är det, på förekommen anledning, självklart för den med ledarskapsambitioner att förbereda sig, sina mannar, maskiner och system inför tänkbara utmaningar. Ett tankesätt som delas också av utländska arméer som allt oftare efterfrågar vår kompetens och utbildningskatalog.

Numera är vår verksamhet omfattande med allt från funktionsansvar på riksnivå till verksamhetssäkerhetsansvar och ett tiotal kurser där de militära skolorna utgör den största volymen. Dessutom ansvarar vi för utveckling av reglementen. Vintersoldat och ”Kallt väder” är två exempel.

Du kanske tillhör de som redan har det som krävs avseende vinterförmåga då har du också lagt grunden till ett ledarskap med ”världsgaranti”.

Vi har definierat vinterförmåga som enskild soldats och förbandets förmåga att verka i alla miljöer som karakteriseras i någon grad av kyla och snö.

Vintermiljön finns i hela Sverige, men de miljöer där vinterförmågan verkligen sätts på prov är i begränsad eller ödelagd infrastruktur och ödemark.

I Försvarsmaktens internationella verksamhet har vinterförmåga visat sig nödvändig i bland annat Kosovo och Afghanistan.

Strid i vintermiljö är en förmåga som vi och våra nordiska grannar är förhållandevis ensamma om att behärska.

Försvarsmaktens vinterenhet är en del av Norrbottens regemente, I 19, och verkar från två platser, Boden och Arvidsjaur.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Personal: 800
Så har vi räknat