Mellersta militärregionen

Mellersta militärregionen omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen norr om Stockholm. Chef för den regionala staben är överste Thomas Karlsson.

Mellersta militärregionen genomför många skarpa insatser varje år. Ett exempel är den stora skogsbranden i Västmanland 2014, då Mellersta militärregionen var ett stöd för räddningstjänsten i Västmanlands län. På plats fanns hemvärnspersonal från de förband som står under den regionala stabens ansvar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Mellersta militärregionen genomför många skarpa insatser varje år. Ett exempel är den stora skogsbranden i Västmanland 2014, då Mellersta militärregionen var ett stöd för räddningstjänsten i Västmanlands län. På plats fanns hemvärnsmän från de förband som står under den regionala stabens ansvar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Mellersta militärregionen genomför många skarpa insatser varje år. Ett exempel är den stora skogsbranden i Västmanland 2014, då Mellersta militärregionen var ett stöd för räddningstjänsten i Västmanlands län. På plats fanns hemvärnsmän från de förband som står under den regionala stabens ansvar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 var militärregion mitt (MRM) ett stöd för räddningstjänsten i Västmanlands län. På plats fanns hemvärnsmän från de förband som står under MRM. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Den regionala staben har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Den framskjutna ledningen på Gotland, som leder och samordnar all daglig verksamhet på ön, är en del av den regionala staben i Mellersta militärregionen.

Kontaktuppgifter

Regional stab mitt
Livgardet
196 85 Kungsängen

08-584 54 000

Vår organisation

Här finns vi

Försvarsmakten finns i Sverige och i hela världen. Information om alla förband, skolor och centrum finns här.

Hitta oss