Regionalt Samordnad utbildning

Mellersta militärregionen kraftsamlar kursverksamheten under 2024.

Varför genomförs regionalt samordnad utbildning?

Försvarsmaktens tillväxt kräver effektiva lösningar för att utbilda personal. Detta innebär att Mellersta militärregionens kursverksamhet kommer att genomföras under tre tillfällen 2024. 

Detta innebär att vi kan optimera personalresurser, logistik och infrastruktur men även att vi bygger upp egna instruktörer från hemvärnsbataljonerna. 

Vem kan söka?

Du som har ett hemvärnsavtal och uppfyller förkunskapskraven för den kurs du avser söka (tidigare utbildning i Försvarsmakten som värnplikt som gruppchef kan valideras och ge behörighet att söka direkt till nästa steg i utbildningskedjan). Är du osäker om du uppfyller kraven, kontakta din MR-grupp.

Du som har ett anställningsavtal i Försvarsmakten (OR,OF, RO eller civilanställd) ansöker via elevportalen i PRIO.

Du som är medlem i en frivillig försvarsorganisation skickar din anmälningsblankett till din utbildningsgrupp eller ditt förbund.

Du hittar kurskatalog för 2024 och ansökningsforumlär längst ner i högerkolumnen.

Fakta Mellersta militärregionen
  • Förkortning: MR M
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 200
Så har vi räknat