Ta dig till flygdagen

Blekinge flygflottilj, F 17, är beläget i Kallinge strax norr om Ronneby. Det kommer finnas parkeringsmöjligheter men vi rekommenderar alla som har möjlighet att i första hand gå, cykla eller ta buss till och från flottiljen för att undvika bilköer.

Till dig som vill åka buss, gå eller cykla

Till dig som åker buss, tåg eller cyklar

Blekingetrafiken kommer att köra tätare turer inom Blekinge och till flottiljen.

  • extra bussturer mellan Ronneby resecentrum och flottiljen.
  • extra insatta avgångar från Växjö med hållplats i Kallinge.
  • extra turer från Kalmar till Karlskrona resecentrum för byte mot Ronneby.

För tidtabeller se respektive transportörs hemsida.

För dig som väljer att ta cykel finns det bra cykel/gångvägar från Ronneby mot Kallinge.

Till dig som kör bil eller motorcykel

Det kommer finnas ett flertal parkeringsytor tillgängliga under dagen. Var uppmärksam på och följ skyltar märkta ”Flygdag” och polisman/trafikposts tecken.

Kör du väg 27 norrifrån mot Ronneby följ trafikposters tecken.

Kör du E22 väster ifrån mot Ronneby ta avfart/trafikplats 55.

Kör du E22 öster ifrån mot Ronneby ta avfart/trafikplats 57.

Observera att husbilar, husvagnar eller lastbilar inte får parkera på parkeringsytorna. För parkering av dessa hänvisar vi till Ronneby kommun och deras ordinarie ställplatser.

Buss från parkeringsytor

Det kommer att gå bussar från parkeringarna till evenemangsområdet kontinuerligt under hela dagen.

Parkering för rörelsehindrade

En särskild parkeringsyta kommer finnas tillgänglig i nära anslutning till entréerna.