Ta dig till flygdagen

Upplands flygflottilj, F 16 i Uppsala, är beläget ungefär 70 kilometer norr om Stockholm. Flygdagen börjar klockan 08.00 och slutar 18.00.
Vi rekommenderar alla som har möjlighet att gå, cykla alternativt ta buss till garnisonen.

Till dig som vill åka buss, gå eller cykla

Det finns goda möjligheter att ta sig till Upplands flygflottilj till fots eller med cykel. En cykelparkering kommer att upprättas på fältet intill Garnisonsvägen.

Abonnerade bussar kommer att åka regelbundet fram och tillbaka mellan Resecentrum (Uppsala centralstation) och Upplands flygflottilj (hållplats Uppsala Garnisonen). Bussarna kommer att vara gratis och avgå från läge A2.

För underlätta trafikflödena uppmanar vi alla som har möjlighet att gå, cykla eller ta buss till och från flottiljen under dagen.

Till dig som kör bil eller motorcykel

Flera parkeringsytor kommer att finnas tillgängliga under dagen. Parkeringarna öppnar 06.00. Var uppmärksam på skyltar märkta FLYGDAG, håll hastigheten och följ militär-/polismans tecken. Det finns risk för köbildning till och från parkeringarna.

På grund av parkeringsytornas bärighet kommer vi inte tillåta husbilar eller husvagnar på våra parkeringsytor.

Kartbild trafikflöden Försvarsmaktens flygdag i Uppsala 2022.
Trafikflöden till garnisonens tillfälliga parkeringsytor under flygdagen. Foto: Google

Kör du E4 södergående mot Uppsala/Stockholm ska du ta avfart 190 mot Björklinge. Skyltar märkta FLYGDAG kommer finnas synliga. Följ vägen västerut mot Björklinge. I rondellen vid Gävlevägen tar du andra avfarten mot Uppsala. Du följer vägen fram till Upplands flygflottilj. Polis eller militär kommer att visa vägen till din parkeringsplats.

Kör du E4 norrgående mot Uppsala/Sundsvall tar du avfart 188 mot Uppsala Norra. Skyltar märkta FLYGDAG kommer finnas synliga. Därefter tar du vänster i rondellen mot Strängnäs (55). Fortsätt på väg 55 och följ skyltarna märkta FLYGDAG. Håll till höger och ta avfarten mot Björklinge. Håll höger och följ militär-/polismans tecken till din anvisade parkeringsplats.

Kör du österut på väg 55 mot Uppsala, ta avfart mot Gysinge väg 272. Skyltar märkta FLYGDAG kommer finnas synliga. Ta vänster i rondellen mot Gysinge. Följ vägen norrut i två kilometer. Följ militär-/polismans tecken till din anvisade parkeringsplats.

Parkering för rörelsehindrade

En särskild parkeringsyta kommer finnas tillgänglig inne på Upplands flygflottilj, i nära anslutning till publikområdet. Du som har giltigt tillstånd för att parkera på parkering för rörelsehindrade kör via väg 600, in på Garnisonsvägen och in genom vakten. Trafikposterna kommer släppa förbi dig om du kan uppvisa giltigt tillstånd.

Taxi

Avlämning/upphämtningsplats för taxi kommer att vara placerad på värnpliktsparkeringen i nära anslutning till vakten längs med Garnisonsvägen. Taxibilar kommer inte att få tillträde till övriga parkeringsplatser i anslutning till området.

Avstängda vägar, påfarter och avfarter i Uppsala den 27 augusti

  • Påfart till Bärbyleden från Tycho Hedéns väg.
  • Påfart till väg 600 (Gamla E4) från Svartbäcken (255) samt Bärbyleden östergående. Gäller ej taxi, lokaltrafik, färdtjänst och räddningsfordon.
  • Kungsgatan (endast busstrafik)
  • Påfart till väg 600 från Ärnavägen