Ta dig till flygdagen

Alla besökare uppmanas att ta sig till F 17 till fots, med cykel eller via kollektivtrafik. Det kommer finnas parkeringsmöjligheter men långa köer kan uppstå i samband med att evenemanget börjar och slutar.

Till dig som vill åka buss, gå eller cykla

Information om hur Blekingetrafiken kommer att trafikera sina ordinarie linjer kommer inom kort. 

Det finns goda möjligheter att ta sig till garnisonen från Ronneby centrum till fots eller med cykel. Följ cykel/gångvägen längs Ronnebyvägen mot Kallinge. 

Till dig som kör bil eller motorcykel

Det kommer finns ett flertal parkeringsytor tillgängliga under dagen. Var uppmärksam på skyltar märkta "Flygdag", håll hastigheten och följ trafikposters tecken. Det finns risk för köbildning.

Observera att husbilar eller husvagnar ej får parkera på parkeringsytorna. Detta gäller även lastbilar.

Kör du väg 27 norrifrån mot Ronneby ska du ta av mot väg 637. Följ skyltarna märkta "Flygdag". Trafikposter kommer att hänvisa dig till en parkeringsyta. 

Kör du E22 västerifrån mot Ronneby tar du avfart/trafikplats 55. Kör väg 620 och följ skyltar märkta "Flygdag". Därefter följ anvisningar från trafikposter som kommer att hänvisa dig till en parkeringsyta. 

Kör du E22 österifrån mot Ronneby, ta avfart/trafikplats 57. Kör väg 650. Skyltar märkta "Flygdag" kommer finnas synliga. Följ trafikposters anvisning till parkeringsyta.

Bussar från parkering
Från de parkeringar som ligger längst ifrån evenemangsområdet kommer det att gå bussar. Dessa kör till och från flottiljen under hela dagen.

Handikapparkering

En särskild parkeringsyta kommer finnas tillgänglig inne på Ronneby garnison, i nära anslutning till publikområdet. Du som har giltigt tillstånd för att parkera på handikapplats kommer att hänvisas till denna plats av trafikposterna.