Program för flygdagen

Grindarna öppnas klockan 08.00 och området stänger 17.00. Under dagen finns ett stort utbud av flyg- och markuppvisningar.

Flygdagar på Malmens flygfält 2010. Uppvisningar av olika sorters flygplan och helikoptrar. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens huvudflygdag 2012 Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Tid Aktivitet
07:00 Parkeringarna öppnas
08:00 Grindarna och markutställningen öppnar
08:30-09:10 Hemvärnets musikkår
10:00-11:00 SK 16, Team 50, SU 26 M Aerobatic, Spitfire/Mustang, Segelflyg
11:00 Välkomsttal av flygvapenchefen och flottiljchefen
11:15-14:30 Jas 39 Gripen, J 32 Lansen, J 35 Draken, F/A 18C Hornet Finland, Brandbekämpning från helikopter 14, SK 60, Jas 39 Gripen formationsflygning i grupp, AJS 37 Viggen, Jas 39E Gripen, Stridscenario med flygbasjägare, helikopter 14, 15, 16 och Jas 39, F/A 18C Hornet Schweiz, Rote Draken J 35 och SK 35, TP 84 Hercules taktisk förevisning, JAS 39 Gripen luftstridsmoment, Klargöring Jas 39 Gripen, Jas 39 Gripen
14:30-15:30
Storformation Saab flygplan Jas 39, AJS 37, SK 60, J35 och J29
Hkp 16, Spitfire, Mustang, Team 50, SU 26M Aerobatic, Segelflyg
15:30-16:10 Hemvärnets musikkår
17:00 Grindarna stängs
18:00 Parkeringarna stängs

Med reservation för eventuella förändringar i programmet. Tiderna är ungefärliga.