Program för flygdagen

Flygdagen börjar klockan 08.00 och slutar klockan 18.00 den 27 augusti.

Nytt för årets flygdag är att flyguppvisningsprogrammet är uppdelat i två näst intill identiska pass. Ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen.

Det taktiska momentet som demonstrerar ett stridsscenario kommer på grund av sin komplexitet att genomföras endast vid ett tillfälle. Detta moment genomförs mellan förmiddagens och eftermiddagens flyguppvisning.

Program

06.00 – Grindarna till flottiljen öppnar

09.00 - 12.25  – Flyguppvisning förmiddagspass

09.00 - 10.00
 • Helikopter 16
 • Rote helikopter 5 B
 • Jas 39 E
 • TP 84 Hercules och fällning av trupp på låg höjd
 • Jas 39 C
 • SK 60
 • Brandbekämpningsflyg Air Tractor AT-802 F
10.00 - 11.00
 • DC 3
 • F 18 Hornet (Finland)
 • G 5
 • J 29 Tunnan
 • Fyra Jas 39 Gripen C
 • Edge 540
11.00 - 12.25
 • Mustang och Spitfire
 • Midnight Hawks (Finland)
 • J 32 Lansen, J 29 Tunnan, J 35 Draken, AJS 37 Viggen
 • Sjöräddningshelikopter AW 139
 • Segelflyg

12.25 - 12.45 – Välkomsttal och nationalsång

 • Välkomsttal av flygvapenchef Carl-Johan Edström och F 16 flottiljchef Pernille Undén samt nationalsång.

12.45 - 13.30 – Förevisning stridsscenario

 • Stridsscenario som innehåller överflygning med amerikanskt strategiskt bombflyg (B-52H), svenska och utländska stridsflyg, helikoptrar, luftlandsättning av trupp från helikoptrar och transportflyg, bekämpning av markmål, luftstrid och undsättning av egen trupp.

13.30 - 18.00 – Flyguppvisning eftermiddagspass

13.30 - 15.00
 • J 35 Draken
 • Team 50
 • AJS 37 Viggen
 • J 29 Tunnan
 • Jas 39 Gripen C
 • Sjöräddningshelikopter AW 139
 • Segelflyg
 • F 18 Hornet (Finland)
15.00 - 16.00
 • J 32 Lansen
 • Edge 540
 • Brandbekämpningsflyg Air Tractor AT-802 F
 • SK 60
 • Fyra Jas 39 Gripen C
 • Helikopter 16
 • Rote Helikopter 5 B
16.00 - 17.00
 • AJS 37 Viggen och Jas 39 Gripen
 • DC 3
 • Mustang och Spitfire
 • Edge 540
 • Midnight Hawks (Finland)
17.00 - 18.00
 • J 32 Lansen, J 29 Tunnan, J 35 Draken, AJS 37 Viggen
 • Jas 39 Gripen E
 • Team 50

20.00 – Grindarna till flottiljen stänger

 

Med reservation för eventuella förändringar i programmet. Tiderna är ungefärliga. Programmet och deltagande luftfarkoster kommer att uppdateras löpande.

Uppdaterades senast 2022-08-27.

Flygdagen i Uppsala 2018.
Återupplev Försvarsmaktens flygdag 2018 i Uppsala. Foto: Försvarsmakten