Program för flygdagen

Parkeringarna och markutställningen öppnar klockan 06.00. Flyguppvisningen börjar klockan 08.00 och slutar klockan 18.00. Markutställningen är öppen ytterligare 30 minuter.

Klipp från flygdagen 2018
Återupplev flygdagen i Uppsala 2018. Foto: Försvarsmakten
Flygdagen i Uppsala 2018.
En rote Jas 39 Gripen under flygdagen i Uppsala 2018. Foto: Håkan Jacobsson/Försvarsmakten
Flygvapenövning 2018. 180524 - Flygelever från flygskolan ombaserar med SK60 från Malmen till Visby för att delta i övningen.
Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Nytt för årets flygdag är att flyguppvisningsprogrammet är uppdelat i två näst intill identiska pass. Ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen.

Det taktiska momentet som demonstrerar ett stridsscenario kommer på grund av sin komplexitet att genomföras endast vid ett tillfälle. Detta moment genomförs mellan förmiddagens och eftermiddagens flyguppvisning.

Deltagande flygplan och helikoptrar

Förmiddags- och eftermiddagspassen innehåller uppvisningsmoment med flera olika militära, civila och historiska luftfarkoster enskilt och/eller i grupp. Listan uppdateras över tid.

Aktiva militära flygplan och helikoptrar

Helikopter 16, finskt stridsflyg F 18 Hornet, svenskt stridsflyg Jas 39 Gripen C, svenska transportflygplanet TP 84 Hercules, finska flygvapnets uppvisningsgrupp Midnight Hawks, svenska skolflygplanet SK 60, nästa generations svenska stridsflygplan Jas 39 Gripen E.

Militära veteranflygplan och civila luftfarkoster

Team 50, J 32 Lansen, AJS 37 Viggen, J 29 Tunnan, J 35 Draken, civilt segelflyg, DC 3, Edge 540, brandbekämpningsflyg (Air Tractor), Helikopter 5 B, B 17.

Tidsprogram

 • 06.00Parkering och markutställning öppnar
 • 08.00-12.00Flyguppvisning förmiddagspasset (Team 50, J 32 Lansen, F 18 Hornet, Segelflyg, Helikopter 16, Segelflyg, Jas 39 Gripen C, två transportflygplan TP 84 samt fällning av last, DC 3, B 17, Midnight Hawks, AJS 37 Viggen, SK 60, Edge 540, J 29 Tunnan, Fyra Jas 39 Gripen C, brandbekämpningsflyg, Sjöräddningshelikopter AW 139, J 35 Draken, Jas 39 Gripen E, två helikopter 5B)
 • 12.30-12.45 – Välkomsttal av flygvapenchefen Carl-Johan Edström och F 16 flottiljchef Pernille Undén
 • 12.45-13.30 – Taktiskt moment i luften och på marken (Stridsscenario med flygplan, helikoptrar och soldater)
 • 13.30-18.00 – Flyguppvisning eftermiddagspasset (Team 50, J 32 Lansen, F 18 Hornet, Segelflyg, Helikopter 16, Segelflyg, Jas 39 Gripen C, två transportflygplan TP 84 samt fällning av last, DC 3, B 17, Midnight Hawks, AJS 37 Viggen, SK 60, Edge 540, J 29 Tunnan, Fyra Jas 39 Gripen C, brandbekämpningsflyg, Sjöräddningshelikopter AW 139, J 35 Draken, Jas 39 Gripen E, två helikopter 5B)
 • 18.30 – Markutställning stänger
 • 20.00 – Grindarna till flottiljen stänger

Med reservation för eventuella förändringar i programmet. Tiderna är ungefärliga. Programmet och deltagande luftfarkoster kommer att uppdateras löpande.

Uppdaterades senast 2022-06-22.

Markutställning

Följande markutställare kommer finnas på plats:

 • Stridslednings- och luftbevakningsbataljon (Stridsledning, luftbevakning, Strilförsvarskompaniet och Rörligt radar och radiokompani), F 16
 • Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum
 • Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum
 • Luftburen intensivvård, Akademiska sjukhuset
 • Saab
 • Försvarsmaktens hundtjänstenhet, LSS
 • Flygvapenmuseum
 • Frivilliga flygkåren
 • Frivilliga radioorganisationen
 • Sveriges bilkårers riksförbund (Uppsala bilkår)
 • Svenska lottakåren
 • Svenska blå stjärnan
 • Svenska försvarsutbildarna
 • Svenska brukshundsklubben
 • Insatsingenjörernas riksförbund
 • Östergötlands flyghistoriska sällskap
 • Akademiska sjukhusets veteranmottagning
 • F 1 Kamratförening
 • F 8 Kamratförening
 • F 18 Kamratförening/koreaveteran
 • Ärna kamratförening
 • Luftfartsverket
 • Flygvapenfrivilliga
 • Polisen
 • Soldathemmet Uppsala
 • Norrbottens regemente, I 19
 • Norrlands dragonregemente, K 4
 • Skaraborgs regemente, P 4
 • Bodens artilleriregemente, A 8
 • Luftvärnsregementet, LV 6
 • Göta ingenjörregemente, Ing 2
 • Göta trängregemente, T 2
 • Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC
 • Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC
 • Flygbassäkerhetspluton, F 16
 • Räddning, röjning och reparation (R3-pluton), F 16
 • Terminalpluton, F 16

Med reservation för eventuella förändringar.

Uppdaterades senast 2022-06-22.