Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Försvarsmakten föreslår nästa steg i reformarbetet 21 december 200708:50

Perspektivstudien "Ett hållbart försvar för framtida säkerhet" är Försvarsmaktens förslag till utveckling av Försvarsmakten i ett 20-årigt perspektiv. Slutrapporten av studien har överlämnats till...

Svårt utrymma vält stridsfordon 21 december 200708:37

Med bättre tekniska förutsättningar och operativa rutiner hade olyckan på P 7 i mars, då en 38-årig officer omkom, kunnat undvikas. Den slutsatsen drar Statens haverikommission i sin rapport. - Att...

Omväxlande tjänstgöring i instabilt Kongo 20 december 200710:36

Att som oinvigd svensk lära sig att tyda den politiska och militära kartan i Demokratiska Republiken Kongo kan ta tid. Det vet Anders Ljung och hans fyra svenska observatörskollegor i landet.

Försvarsmakten presenterar perspektivstudie 20 december 200707:46

Försvarsmakten inbjuder till ett pressmöte där Försvarsmaktens strategichef, konteramiral Jörgen Ericsson, kommer att presentera innehållet i perspektivstudien ”Ett hållbart försvar för framtida...

Medaljceremoni på Camp Victoria 19 december 200720:00

Första julklappen kom tidigt till KS16. Två månader in i missionen förärades de svenska soldaterna i Kosovo Natos Non Article 5-medalj. Medaljen delas ut till alla nationers soldater som tjänstgjort...

Försvarsmakten välkomnar rättslig prövning 19 december 200714:29

Åklagare Tomas Lindstrand väckte i dag åtal mot den tidigare chefen för den operativa insatsledningen, generalmajor Tony Stigsson. Brottsrubriceringen är grov obehörig befattning med hemlig uppgift.-...

Nytt ledningssystem till NBG 19 december 200713:56

I går överlämnade Försvarets materielverk, FMV, det nya ledningssystemet till Nordic Battlegroup. Trots vissa problem har Försvarsmakten i nära samarbete med FMV och leverantörer på väldigt kort tid...

Övning lägger grunden för supercamp i Sudan 19 december 200711:00

Termometern visar minus 17 grader och klockan är strax efter 05.00. På ”Camp Thule” pågår en febril aktivitet inför dagens uppdrag. Under ledning av kompanichef John Hansson ska en styrka med svenska...

Så lät ljudet från Hårsfjärdsjakten 18 december 200715:39

Den omtalade inspelningen av ett ljud, 3 minuter och 47 sekunder långt, från ubåtsjakten i och utanför Hårsfjärden 1982 har nu avhemligats.Försvarets experter har gjort en ny analys av inspelningen...

Patrull räddade livet på afghansk flicka 18 december 200714:04

Styrkan i Afghanistan har till uppgift att vidmakthålla säkerheten i sitt ansvarsområde. Detta sker bland annat genom möten med bybor och makthavare ute i provinserna. Men ibland kan soldaterna också...

Försvarsmakten utvecklar Personnel Recovery-förmågan 18 december 200709:59

Försvarsmakten ska bli bättre på Personnel Recovery (PR). Risken för kidnappning eller att svensk personal blir isolerad utgör ett hot i våra missionsområden.– Hotbilden kring vår personal ökar hela...

Fotbollslandskamp i Kosovo 17 december 200716:33

– Barnen hade för lite att göra på rasterna, säger Jesper Ström, reparationsgruppen. Därför byggde han ett par fotbollsmål till en skola i Balaban, en by norr om Pristina. Målen testades direkt i en...

Helikoptrar till NBG försenade 17 december 200715:43

Fyra stycken helikoptrar som skulle ha stått i beredskap i EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup har blivit försenade. Tre av helikoptrarna kommer att överlämnas med begränsningar i slutet av...

Nordisk Darfur-insats förbereds 17 december 200709:54

Försvarsmaktens förberedelser för en kommande FN-insats i Sudan går nu in i sitt slutskede. Beslutet om att ingå i en nordisk ingenjörsbataljon fattades av riksdagen i oktober. Totalt omfattar styrkan...

Intensiv dag på övningsfältet 13 december 200713:34

Onsdagen under övningen Snöflingan i Kamenka i Ryssland började med fordonsmarsch till övningsområdet på det vidsträckta övningsfältet. Framme vid förbandets grupperingsplats hade en rejäl förläggning...