Eldöverfall mot vapensmugglare

Förbandsövningen vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur fortsatte med oförminskad styrka under torsdagen den 16 oktober. Bergsplutonen på andra skvadron skulle denna dag genomföra ett eldöverfall mot en i övningsscenariot aktiv fraktion som bland annat sysslade med vapensmuggling.

Massivt eldöppnande. Inom några minuter var den fiktiva fraktionen ”Anderssons tigrar” nedkämpad. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten.
– Roligt med en större och längre övning, tyckte Max Sjöström, Örnsköldsvik.
– Roligt med en större och längre övning, tyckte Max Sjöström, Örnsköldsvik. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten.
– Roligt med en större och längre övning, tyckte Max Sjöström, Örnsköldsvik. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten.

I övningens scenario ingår Norrbottens regemente med sina tre bataljoner i en europeisk fredsstyrka, EUFOR, som har till uppgift att upprätthålla ordningen i norra delarna av det fiktiva landet . En fraktion som heter ”Anderssons tigrar” har i övningsscenariot haft flera månader på sig att lägga ner sina vapen men har ändå fortsatt smuggla vapen och strida aktivt mot såväl EUFOR:s styrkor som civilbefolkningen.

Bergsplutonen hade nu fått order av bataljonschefen att genomföra ett eldöverfall mot ”Anderssons tigrar”. Innan ett eldöverfall krävs mycket noggrann planering och förberedelser. Plutonen hade inlett sin planering redan dagen innan genom inhämtning av underrättelser, rekognosering av framryckningsvägar och fördelning av uppgifter.

Massivt eldöppnande

Den truppförande plutonchefen, löjtnant Martin Bergman, hade sin ordergivning efter att alla förberett sin utrustning. Efter en kort förövning inleddes överfallet. Plutonens tre grupper framryckte med låg ställning mycket tyst och försiktigt för att inte röja sig innan man nådde eldställningarna. Väl där tog det inte länge innan ett massivt eldöppnande inledde operationen. Det tog inte mer än några minuter så var motståndaren utslagen. Förutom den massiva eldgivningen med automatkarbiner och kulsprutor bekämpades även fraktionens stridsfordon med pansarskott.

Fältmässigt med bra understöd

Efter övningsmomentet utvärderade övningsledaren, löjtnant Fredrik Andersson, med hela plutonen.
– Jag tycker ni genomför ett godkänt eldöverfall, en mycket bra fältmässig framryckning där ni använder terrängen på bästa sätt för att inte synas. Ni ger varandra bra understöd mellan grupperna. Det finns även saker att ta med sig som ni kan förbättra. Ett exempel är omhändertagandet av den som blev skadad, det var inte riktigt godkänt, sammanfattade Fredrik Andersson.

Röd tråd

– Roligt att få känna på en större och längre övning. Vi får bättre förståelse för helheten när vi sätts in i ett scenario. Vi får öva spaning, nedkämpning av fienden, göra eldöverfall med mera. Det olika momenten håller en röd tråd genom hela övningen och det finns uppgifter i olika konfliktnivåer, säger Max Sjöström, gruppchef på Bergsplutonen.