Brottsmisstänkt värnpliktig avbryter tjänstgöring

Pliktverket har fattat beslut om att en värnpliktig som misstänkts för sexuellt ofredande ska avbryta sin tjänstgöring.

Den soldat som gjorde sin värnplikt på Skaraborgs regemente har sedan händelsen i mitten av september varit tjänstebefriad.

En intern utredning har gjorts och den 16 oktober fattade Pliktverket beslut om att avbryta tjänstgöringen.

Den värnpliktige, som lämnade regementet samma dag, har fått möjlighet att yttra sig beträffande Pliktverkets beslut.