Taktisk övergång räddade Luleå

Under helgen 18-19 oktober genomfördes omfattande överskeppningsövningar i vattnen runt centrala Luleå. Det var ingenjörkompaniet ur Norrbottens pansarbataljon som övade taktisk övergång av vattendrag. – Det har varit en nyttig övning med ett realistiskt scenario, och vi har dessutom fått möjlighet att öva på nya platser, sa kompanichefen, major John Hansson.

Den första färjan har precis anlänt till södra hamnen i Luleå, soldaterna går iland och inleder den fredbevarande operationen, i täten kompanichefen major John Hansson. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.
Emma Renström, värnpliktig och chef för maskintroppen intervjuades i lokal-tv.
Emma Renström, värnpliktig och chef för maskintroppen intervjuades i lokal-tv. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.
Emma Renström, värnpliktig och chef för maskintroppen intervjuades i lokal-tv. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.

Scenariot för övningen var att rebellgrupper hade skurit av tillfartsvägarna till centrala Luleå. Ingenjörkompaniet, som ingick i en multinationell brigad, hade då till uppgift att skapa nya tillfartsvägar och säkerställa att förbanden kunde komma in i området. Väl på plats skulle en av ingenjörplutonerna understödda av pansarskyttegrupper se till att få stopp på den etniska rensningen och normalisera läget i staden.

Bandfordon först

Kompaniet anlände till Tjuvholmssundet i utkanten av Luleå under fredagen. Där byggdes den däcksbrofärja som skulle skeppa över förbanden till centrala Luleå. Byggtiden blev så kort som 1,5 timme, att jämföra med de 5 timmar som det tog vid det första tillfället som plutonen byggde färja.

Tidigt på lördag morgon kom den första färjan över Gråsjälfjärden med soldater och fordon till cementkajen i Luleås södra hamn.  Först landsteg en ingenjörpluton understödd av pansarskyttegrupper, vars första uppgift var att säkra området i anslutning till landstigningsplatsen. Denna last innehöll endast bandgående fordon eftersom landstigningsplatsen inte var iordninggjord. Det var sjukvårds- och ledningsbandvagnar samt en grävmaskin som direkt satte igång med markarbete på stranden.
– Det är viktigt för oss att utveckla den här funktionen, det här är ju enda sättet vi har att ta oss över stora vattendrag, berättar John Hansson.

Full fart

Nästa transport innehöll förutom fler bandvagnar även en hjullastare och två lastbilar med grus. Emma Renström, plutonbefälsvärnpliktig och chef för maskintroppen som skulle iordningställa landstigningsplatsen:
– Det är roligt med en sådan här övning då man får se alla delar av kompaniet fungera ihop. Nu är det full fart för oss i maskintroppen så att vi hinner ordna det här innan nästa last kommer.

När maskintroppen var färdig med landstigningsplatsen övergick de till att stödja en av ingenjörplutonerna som skulle bygga en krigsbro 4 för att säkra transportvägen in mot centrum.
Övningen inleddes i Boden i början av veckan med ett motsvarande scenario med en fredsbevarande insats. Där byggde soldaterna bland annat befästningar och förläggningar och förstärkte byggnader åt civilbefolkningen. Övningen fortsatte under söndagen med överskeppningar mellan Bergnäset och Gültzaudden.