Soldaterinran vid Luftstridsskolan

En solig fredag i oktober var det dags för soldaterinran vid Luftstridsskolan, LSS. Ett 70-tal värnpliktiga från andra insatsplutonen deltog.

Soldaterinran genomfördes i Gamla Uppsala kyrka och fick en högtidlig inramning. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Soldaterinran kombinerades med två föreläsningar, en om försvarsupplysning, vad Försvarsmakten är och gör, och en om förbandets historia och traditioner.

Vid tiotiden på förmiddagen satte sig soldaterna i samlingssalen.
– Varför är ni här? frågade Robert Gustavsson, stabschef vid LSS. Det är viktigt att emellanåt fråga sig varför jag är här och varför jag bär de här kläderna.

Han fortsatte med att ge soldaterna en bakgrund till hur hotbilden förändrats, från kalla kriget fram till idag och hur Försvarsmaktens uppgifter också har förändrats. Det gavs också information om Försvarsmaktens verksamhetsidé och vision samt om värdegrunden.

– Det var intressant, tycker Amirsalan Askarzadeh. Jag visste en del sen förut, men det var mycket nytt också.

Nästa pass handlade om traditioner och historia. Robert Gustavsson berättade om både flygvapnets och Luftstridsskolans historia. I Uppsala har det funnits olika typer av militär verksamhet sedan 1943.

Efter lunch bar det av till Gamla Uppsala kyrka. Uppsalas garnisonspastor är till vardags präst i församlingen här men arbetar en dag i veckan vid garnisonen.

När alla hade satt sig i bänkarna fördes förbandsfanan in. Chefen för LSS, överste Patrik Dahle, meddelade soldaterinran. Ursprungligen var detta en ”tro- och huldhetsed” som Gustav II Adolf lät sina trupper avlägga under 30-åriga kriget. Eden avskaffades 1887 och samtidigt gav man ut ”erinransord” om krigsmäns skyldigheter och ansvar. Soldaterinran sammanfattar soldatens roll och varför Sverige har en försvarsmakt.

Soldaterinran är ett högtidligt tillfälle som inramas av musik och korum – en militär andakt. Eftersom alla religioner välkomnas i Försvarsmakten får de soldater som inte är kristna själva välja om de vill delta i ceremonin. Garnisonspräst Mattias Lönnebo är noga med att hålla det religiösa budskapet allmänt så att det ska passa alla.
– Kärnan i de flesta religioner är densamma, säger han. I kristendomen uttrycker Jesus den genom att säga ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra”.

Musiken spelades av Gardesoktetten ur Arméns Musikkår och de avslutade med Svensk flygarmarsch.

– Det har varit bra idag, tyckte värnpliktige Mathias Sjökvist. Och det var trevligt, det är ju inte så ofta man går i kyrkan.