Hundra tjejer får veta mer om värnplikten

Helgen 18-19 oktober genomför Pliktverket och Försvarsmakten tillsammans en informationssatsning för tjejer om mönstring och värnplikt.

– Nästan 13 400 tjejer födda år 1991 har besvarat frågorna i Pliktverkets lämplighetsundersökning, första steget i mönstringen. Pliktverket bedömer att 7 800 av dem har bra förutsättningar för att göra lumpen. Av dessa kommer knappt 100 tjejer till Amfibieregementet och fjärde sjöstridsflottiljen på Berga under helgen, säger Helena Hoffman, jämställdhetshandläggare vid Amf 1.

Tjejerna får bland annat information om mönstring, förband och träningsprogram.

– Amf 1 visar stridsbåt, gruppbåt och personlig soldatutrustning. Men vi vill i synnerhet visa på lagandan som finns inom förbandet: att man vinner och förlorar tillsammans, säger Caroline Cordshagen vid Amf 1.

– Fjärde sjöstridsflottiljen vill visa på mångfalden inom ett sjöförband. Vi spelar upp ett interaktivt scenario med skyddstjänst, man över bord, dykare i vattnet och mycket mer, säger Filip Brännström, personalhandläggare vid flottiljen.

Aktiviteterna ingår i Pliktverkets AG 5000, en arbetsgrupp som har som mål att 5 000 tjejer ska mönstra under ett år. I dag ligger siffran på cirka 1 500.

– Pliktverket vill hålla uppe intresset bland de tjejer som anmält sig till mönstring. Tidigare har det gått lång tid från det att man anmäler sig, tills dess man mönstrar. Det här är ett sätt att upprätthålla intresset, säger Linda Johansson, skolinformatör vid Pliktverket.

– Målet är att vi ska få fler kvinnliga värnpliktiga och kollegor i framtiden och att helgen ger ringar på vattnet som sprider intresset vidare, avslutar Helena Hoffman.