Slutövning för Ing 2:s ingenjörsoldater

Brobygge, minröjning och campbygge. Göta ingenjörregemente genomför årets slutövning under perioden 16 till 27 oktober i Skillingaryd, Revingehed och Skövde.

Förbandets inledande uppgifter bestod bland annat i att upprätta vägförbindelse med Mabey Military Bridge (MMB). Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
De värnpliktiga ingenjörerna bryter krigsbro 4.
De värnpliktiga ingenjörerna bryter krigsbro 4. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
De värnpliktiga ingenjörerna bryter krigsbro 4. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Ingenjörerna kommer att bygga vägar och broar, röja minor, markförbereda och bygga camper, eftersöka vapen och ammunition, rädda skadade ur spelade scenarion med hjälp av både hund och människa och med stöd av helikopterflottiljen transportera både sig själva och skadade samt mycket annat. Förutom den verksamhet som sker i Skillingaryd kommer Ing 2 även att stödja övningarna vid P 7 och P 4 med fältarbetsverksamhet.

Brobyggnationer

Två av förbandets inledande uppgifter bestod i att upprätta en vägförbindelse med Mabey Military Bridge (MMB) över Lagan och bygga Krigsbro 4 (KB4) över Movadsbäcken.

Ing 2 har som mål att soldaterna någon gång under utbildningsperioden ska ha genomfört byggnation och/eller brytning av brosystemet KB4. Att det är just KB4 beror på att den jämfört med andra broar är enkel och snabb att bygga samt att den kan byggas enbart med mänsklig kraft. Om detta genomförs kan vilken ingenjörpluton som helst inom förbandet stötta andra med att bygga eller bryta en KB4-förbindelse.

Förutom förbandets bredd avseende brokompetens finns det inom förbandet plutoner som har som huvuduppgift att upprätta förbindelser vid upprepade tillfällen under utbildningsperioden och att specialisera sig på exempelvis brosystem MMB.

I övningens spelade scenario har följande inträffat avseende broförbindelser: I det relativa lugna Skillingarydsområdet övar ingenjörförbandet på brobyggnationer för att säkerställa att broarna i ett senare skede kan användas i Peace Support Operations (PSO) i krishärdarna Revinge och Skövde. Com EUFOR vill vara säkra på att snabbt kunna projicera förband till rätt plats utan att göra för stora omvägar. EUFOR:s egna underhållsvägar kan också behöva förbindelsearbeten eftersom infrastrukturen i krisområdena är undermålig.

Ovanstående scenario kunde likaväl ha varit hämtat ur verkliga livet då det finns ett stort behov av fältarbeten såväl nationellt som internationellt.