Värnpliktiga ut på övning

Under perioden 20 till 25 oktober övar de värnpliktiga från förbanden i Västra Götaland: Trängregementet, Livregementets husarer K 3 och Skaraborgs regemente P 4. Även delar av Helikopterflottiljen och Göta ingenjörregemente Ing 2 deltar.

Övning Västra Götaland omfattar värnpliktiga från flera förband. Foto: Camilla Broberg/Försvarsmakten

Scenariot för övningen avspeglar en insats, liknande dem som Försvarsmakten genomför på flera platser runtom i världen just nu. Övningen utspelar sig i det fiktiva landet ”Bogaland” där förbanden som övas ska ta kontroll över området och stödja civilbefolkningen.

Vid en insats innebär det att Försvarsmakten förhindrar nya strider mellan konfliktens parter och hjälper till att skapa en dräglig levnadsmiljö på plats. Laglöshet och brott mot mänskliga rättigheter kan vara skäl till att den svenska riksdagen har beslutat att Försvarsmakten skall sättas in.

Säkrar flygplats

Övning Västra Götaland inleds med att soldater spanar mot och säkrar Skövde flygplats för att kunna ta in fler soldater och mer materiel i landet. Den luftburna delen av förbandet kommer efter luftlandsättningen att framrycka söderut och bidra till att kontrollera området. Underrättelseförbandet på K 3 kommer att spana på marken och i luften och lämna underrättelser till övriga förband.

När förbandet kommit in i området ska de upprätta en lugn zon mellan de stridande parterna. P 4 kommer att skicka in sitt förband för att ta kontroll över området och försöka få bort de ”laglösa” parterna. Efter det kommer området att övervakas för att lugnet ska kunna bevaras och för att civilbefolkningen ska kunna få hjälp. En del av P 4:s förband kommer att ta kontroll över ett område norr om Uddevalla och därifrån hålla kontakt med förbanden i Skövde.

Förnödenheter

Förbanden som kommit in i området klarar sig ett par dagar med de förnödenheter de har med sig, men sedan behöver de tillskott. Trängregementet har i uppgift att förse de stridande förbanden med mat, vatten, drivmedel, reservdelar och annat som behövs för att förbanden ska kunna verka. En metod som kommer att tillämpas under övningen är att flyga in förnödenheter och släppa ner packade kollin med fallskärm på en i förväg bestämd plats.

Övningen genomförs i Skövdeområdet och på Sågebacken/Bulid norr om Uddevalla. Eftersom huvuddelen av världens befolkningen bor i städer eller bebyggda samhällen och det även är där konflikterna uppstår, måste Försvarsmakten kunna verka i sådana områden. Därför bedrivs också övningarna i liknande miljöer med så realistiska uppgifter som möjligt.