Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

"En Svensk Tiger" blir rättssak 8 februari 200816:41

En stämningsansökan mot Försvarsmakten har i dag inlämnats gällande verket "En Svensk Tiger". Stämningen gäller storleken på det belopp som Försvarsmaktens ska erlägga för den tid man använt verket i...

Lumpen gav högskolepoäng 8 februari 200815:59

15 högskolepoäng och kompetens att jobba som sjukvårdare i utlandstjänst. Det är resultatet efter ett samarbete mellan Försvarsmakten och Luleå tekniska universitet som nu har gett 22 värnpliktiga...

Ny medalj för insats i krig och fred 8 februari 200815:26

Försvarsmaktens nya struktur och uppgifter innebär inte bara förändringar inom den operativa verksamheten. En rad olika anpassningar måste också göras på andra områden. Dit hör bland annat systemet...

Förberedelser för Tchadinsats fortsätter 8 februari 200815:12

Sveriges och EU:s förberedelser för insatsen i Tchad fortsätter som planerat. EU:s inställning är att EUFOR-insatsen i Tchad ska genomföras enligt plan och att styrkan ska vara på plats så snart som...

Snart packat och klart inför Tchad 8 februari 200809:34

Personal från Försvarsmaktens Logistik, FMLOG, har sedan slutet av november arbetat intensivt med att packa all materiel inför insatsen i Tchad. Nu är arbetet inne i slutfasen. – Mer än nittio procent...

Ungersk Gripenflotta komplett 7 februari 200809:52

Den ungerska Gripenflottan är komplett.

Skyttesoldater övar akutsjukvård 5 februari 200816:26

Två personterrängbilar rullar ut genom grindarna på Camp Victoria. Det är en skyttegrupp på väg till Caglavica för att övervaka ett politiskt möte. Men de har inte kommit långt innan de ser ett svart...

Mer än bara säkerhet 4 februari 200818:35

Den svenska kontingentens uppdrag i Afghanistan består i huvudsak i att bistå de afghanska myndigheterna med säkerhet, utveckling och styrning. Dock händer det ofta att de svenska soldaterna bidrar...

Svensk personal i Tchad välbehållen 4 februari 200817:34

Svenskarna finns nu på den franska campen i N’Djamena. Försvarsmakten har kontinuerlig kontakt med sin personal i Tchad. Samtliga mår bra och är välbehållna.

Materielprojekt ställs in 4 februari 200811:48

Försvarsmakten har beslutat att inte fortsätta projekt SEP. Skälen till detta är att det inte finns en internationell samarbetspartner och att Försvarsmakten saknar ekonomiska förutsättningar att...

FN-svensk på plats i Tchad 3 februari 200817:57

FN-insatsen Minurcat i Tchad har börjat evakuera huvuddelen av sin personal efter den senaste tidens strider i landets huvudstad N’Djamena. Endast ett fåtal kommer att stanna kvar i landet. En av dem...

KS16:s räddningsgrupp utbildar 1 februari 200818:49

På räddningsplutonen på KS16 finns en egen räddningsstyrka som består av personal som är räddningsledare, rökdykare och brandmän i det civila. Men antalet skarpa utryckningar är inte stort. Därför...

Svenskar till Tchad kan försenas 1 februari 200815:27

Sverige kan komma att avvakta med att skicka trupp till Tchad på grund av det instabila läget i landet. Regelrätta strider har brutit ut mellan rebeller och regeringsstyrkor öster om huvudstaden...

Försvarsmakten har svarat på anmodan 1 februari 200808:00

Försvarsmakten besvarade på torsdagen Försvarsdepartementets anmodan om ytterligare underlag mot bakgrund av Försvarsmaktens begäran om att få omfördela sammanlagt 850 miljoner kronor mellan olika...

100 000 flygtimmar för Gripen 31 januari 200815:59

Gripenplanet har den här veckan kommit upp i 100 000 flygtimmar. Det var i samband med en flygning över ett snöigt Östergötland, med Saabs chefstestpilot Mats Thorbiörnsson och översten vid det...