Unikt samarbete för framtida insatser

Den 25-29 maj genomförs en fältövningsvecka i Arvidsjaur för elever vid Umeå universitets program för internationell kris- och konflikthantering. Fältövningsveckan, som stöds av Försvarsmaktens vinterenhet, ingår som en del av elevernas utbildning i katastrofmedicin. – Vi har haft en jättebra vecka här i Arvidsjaur med många realistiska övningsmoment och bra förevisningar, säger eleven Emma Welander, Östersund.

Torsdagsförmiddagens scenario var en tågolycka, här tar eleverna hand om skadade. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tony Gustafsson, till höger, visar tågolycksplatsen på kartan för kursledaren Ulf Björnstig.
Tony Gustafsson, till höger, visar tågolycksplatsen på kartan för kursledaren Ulf Björnstig. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Inne i tågvagnen gällde det för eleverna att snabbt bedöma de skadades tillstånd.
Inne i tågvagnen gällde det för eleverna att snabbt bedöma de skadades tillstånd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Eleverna Claes Dahlgren och Emma Welander.
Eleverna Claes Dahlgren och Emma Welander. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tony Gustafsson, till höger, visar tågolycksplatsen på kartan för kursledaren Ulf Björnstig. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Inne i tågvagnen gällde det för eleverna att snabbt bedöma de skadades tillstånd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Eleverna Claes Dahlgren och Emma Welander. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Utbildningsprogrammet internationell kris- och konflikthantering ger kunskaper om hur internationella kriser uppstår och hur de kan hanteras inom ramen för internationellt bistånds- och hjälparbete.
Utbildningen som är på tre år, varav de två första genomförs i Sollefteå, kommer att ge eleverna möjlighet att söka arbete i missions- och katastrofområden inom organisationer som till exempel Sida och Röda korset.

Katastrofmedicin

Den praktiska övningsveckan i Arvidsjaur är en del i den kurs där eleverna läser 30 högskolepoäng katastrofmedicin. Kursen leds av personal från Akut- och katastrofmedicinskt centrum i Umeå med stöd av Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur.
– Vi har främst stått till tjänst med logistik men vi har också ordnat med skademarkörer och material till de olika olycks- och katastrofmomenten. Vi har även förevisat vapenverkan och hållit i tårgasmoment och gisslansituationer, säger major Tony Gustafsson, chef för Vinterenhetens utbildningsavdelning i Arvidsjaur.

Späckat program

Övningsveckan har varit fylld av olika moment som är typiska för missions- och katastrofområden. Det har varit bilkrascher, vattenreningsproblem, minfält, eldöverfall, massvaccination med mera. Eleverna har dessutom bott i tält på Arvidsjaurs övningsfält hela veckan. På torsdagsförmiddagen fick de agera vid en tågolycka med masskadeutfall. Elever ur Sandbackaskolans omvårdnadsprogram i Arvidsjaur hade lånats in och sminkats med olika skador och placerats i en gammal tågvagn på järnvägsspåret i anslutning till övningsfältet. Tågvagnen hade Arvidsjaurs järnvägsförening lånat ut till övningen.
– Vid en sådan här övning får eleverna nyttig träning i att prioritera så att de svårast skadade omhändertas först, berättar kurschefen Ulf Björnstig, kirurgiproffessor i Umeå.

Samarbete i utbildningsskedet

– Det är otroligt nyttigt att vi i Försvarsmakten samarbetar under utbildningen av personal till olika utlandsuppdrag, oavsett vilken organisation de ska arbeta i. Vi vet av erfarenhet att vi haft situationer när man har känt det som att man klampat in på andra organisationers område på grund av att man inte har kunskap om varandras arbete. Samarbetar vi redan under utbildningen kan vi överbrygga att sådana problem uppstår, berättar Tony Gustafsson.
– Det här var verkligen bra. Vi har övat med Räddningsverket tidigare så det var intressant att få en inblick i det militära och ta del av den kunskap som finns där, säger eleven Claes Dahlgren, Karlstad.

– Det här ligger helt i linje med den internationella och civila test- och övningsverksamhet som det pratats om i flera år. Det kan vi redan erbjuda här vid Norrbottens regemente i Arvidsjaur, avslutar Tony Gustafsson.

Se fler bilder från utbildningen.