Unik FN-utbildning i Umeå

Måndagen den 25 maj anlände 20 vapeninspektörer från olika delar av världen till SkyddC.

Unik FN-utbildning vid SkyddC. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Ett vätskeprov tas.
Ett vätskeprov tas. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Provet förpackas i en särskild behållare för vidare transport till ett laboratorium.
Provet förpackas i en särskild behållare för vidare transport till ett laboratorium. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Ett vätskeprov tas. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Provet förpackas i en särskild behållare för vidare transport till ett laboratorium. Foto: Catarina Hanell / SkyddC

Under tiden 25 maj till 5 juni genomförs grundutbildning av FN:s vapeninspektörer i SkyddC lokaler. Vapeninspektörerna ska sedan stå i ständig beredskap att undersöka misstänkt användning av kemiska och biologiska vapen. Inom det kemiska området finns idag Kemvapenkonventionen med kontrollmekanism genom OPCW (Organisationen för förbud mot kemiska vapen) försorg. Fokus under denna utbildning ligger därför på B-området.

Utbildningen anordnas av European CBRNE Center som är ett centrum för studier av samhällets säkerhet och sårbarhet, särskilt gällande incidenter med kemiska, biologiska, radioaktiva och explosiva ämnen.

FN:s medlemsländer har under de senaste två åren nominerat omkring 200 ledande experter på biologiska och kemiska vapen till FN:s generalsekreterare. Förutom experterna har länderna även nominerat laboratorier och utbildningar för att stärka vapeninspektionernas effektivitet. FN har därefter valt CBRNE Center och Umeå universitet för att anordna en grundkurs som ska innehålla unika praktiska övningar i fält.

– I Umeå har vi flera olika typer spetskompetens när det gäller samhällets skydd mot farliga ämnen vilken saknar motsvarighet i resten av Europa. Därför valdes vi som lämpliga att utbilda FN-experterna, vilket förstås är mycket prestigefullt, säger Dzenan Sahovic, föreståndare vid CBRNE Center.

Utbildningen finansieras av Utrikesdepartementet och en samarbetspartner är SkyddC. Förutom att utbildningen genomförs i SkyddC lokaler ansvarar vi för en del lektioner, främst av praktisk natur avseende provtagning. Världsledande experter från bland annat FN:s avdelning för nedrustningsfrågor (UNODA), Världshälsoorganisationen, Interpol och OPCW deltar som instruktörer.

– Än så länge rör det sig om en grundkurs för den första gruppen på 20 nominerade experter. Vår ambition är att verksamheten ska växa över tid, dels genom att alla 200 vapeninspektörer går grundkursen och dels genom att vi så småningom får förtroendet att anordna även fortsättningskurser, tillägger centrumets föreståndare.