Sjukvårdsgrupper från flera nationer övas i masskadefall

I förra veckan genomfördes det andra momentet i en serie av flera sjukvårdsövningar. Första gången skulle samarbetet och koordinationen prövas i de olika ambulansfunktionerna mellan fyra olika nationer, den här gången utökades kedjan och ytterligare nationer och funktioner ingick i övningen då man även tog med räddningstjänst från de finska och tjeckiska kontingenterna.– Det är nödvändigt och viktigt att hela tiden upprätthålla ett gott samarbete och pröva de olika funktionerna i en gemensam övning, säger Lennart Christiansson, senior medical officer vid den svenska kontingenten.

Ambulans och brandkår från flera olika nationer fanns med på plats. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Det civila paret som i övningen hade krockat med bussen fick också hjälp.
Det civila paret som i övningen hade krockat med bussen fick också hjälp. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Samarbetet fungerade bra mellan de olika nationerna under övningen.
Samarbetet fungerade bra mellan de olika nationerna under övningen. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Det civila paret som i övningen hade krockat med bussen fick också hjälp. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Samarbetet fungerade bra mellan de olika nationerna under övningen. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

Den här gången skulle ett masskadeutfall utgöra grunden för övningen och den slovakiska kontingenten ställde upp med en pluton som skulle simulera skador av olika grad.
Scenariot byggde på en krock mellan en KFOR-buss med 15 soldater ombord och en civil bil i vilken ett ungt par färdades. En svensk patrull åkte förbi olyckplatsen strax efter att krocken inträffat och de larmade i sin tur dit fler patruller samt sjukvård och påbörjade en skadekontroll och första hjälpen. Svensk ambulans var först på plats och började prioritera skador och omhänderta de skadade. Strax efter kom finska och tjeckiska ambulanser och även finsk och tjeckisk brandkår.

Det flöt på väldigt smidigt och trots olika nationaliteter fungerade kommunikationen bra mellan grupperna, sa Lennart Christiansson, medicinsk räddningsledare under övningen.¨
– Det här är inte ett helt osannolikt scenario heller, trafiken kan orsaka många och stora skador och det är en nyttig övning för oss alla, fortsatte han.

I nästa steg av övningsserien för sjukvårdsgrupperna kommer det att trappas upp ytterligare och involvera fler nationer och räddningsenheter och då kommer det även att övas evakuering av skadade via helikopter.Då kommer fler insatser från flera områden i Kosovo att behöva koordineras.