Misstänkta kan föras till Kenya

De sju personer som omhändertogs då svenska korvetten HMS Malmö ingrep vid en piratattack mot ett handelsfartyg, kan föras till Kenya för rättslig prövning. EUNAVFOR:s ledning anser att bevisen räcker för vidare utredning.

HMS Malmö närmar sig ett misstänkt piratfartyg. Kulspruteskyttarna har högsta beredskap. Foto: Mats Nyström/Combat Camera

Trots en något decimerad svensk styrka, eftersom stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö har tekniska problem och ligger stilla, har insatsen i Adenviken fått en strålande start. EUNAVFOR:s högsta ledning är nöjd med den svenska styrkans dokumentation av det misstänkta piratangrepp som HMS Malmö avvärjde tidigt på tisdagsmorgonen.

På onsdagskvällen kom beskedet att de sju personer som kvarhållits av svenska styrkan, kan överlämnas till Kenya för fortsatt utredning och rättslig prövning. Nu inväntas klartecken från Kenya innan transferering av de misstänkta piraterna kan ske.

Bevisningen verkar hålla

Förbandets jurist, Johan Henningsson, har granskat dokumentationen och hållit ständig kontakt med EUNAVFOR om den fortsatta hanteringen av de misstänkta. 

– Det är bevismaterialet från HMS Malmö som är avgörande i bedömningen att de kan överlämnas till Kenya. Det rör sig om bild- och videoupptagningar, vittnesuppgifter från det attackerade fartygets och korvettens besättningar, de misstänktas agerande i samband med omhändertagandet och de föremål som återfanns på skiffen i samband med bordningen som gjort att EUNAVFOR:s högkvarter anser att bevisningen är tillräckligt stark för att man ska kunna lagföra dem i Kenya för sjöröveri.

Kenyansk lagstiftning

Den juridiska bedömningen av fallet grundar sig i kenyansk lagstiftning. Under processen har EUNAVFOR:s högkvarter i Storbritannien samarbetat med kenyanska myndigheter. I avtalet mellan EU och Kenya finns krav på att misstänkta pirater ska få en rättssäker prövning och behandlas i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

– Svensk personal kommer att medfölja till Kenya, där den faktiska överlämningen sker efter klartecken från landet. Vissa besättningsmedlemmar på HMS Malmö kommer även att kallas till rättegången för att höras som vittnen, säger Johan Henningsson.

Kulhål

Det var vid fyratiden på tisdagmorgonen som det grekiska bulkfartyget M/V Antonis ropade ut den internationella nödsignalen ”Mayday, mayday”. HMS Malmö befann sig elva distansminuter därifrån, knappt två mil, och satte högsta fart mot platsen.

Vid radiokontakt med M/V Antonis, fick man klart för sig att två piratbåtar, så kallade skiffs, sköt mot fartyget. Attacken efterlämnade en skärrad besättning och kulhål i skrovet.

Varningsskott

När HMS Malmö anlände, gav sig de två skiffsen av, troligen skrämda av svenskarnas lysraketer och avlossade spårljus. Korvetten tog upp jakten, och när de misstänkta piratbåtarna delade på sig, siktade HMS Malmö in sig på den som ansågs utgöra störst fara för sjöfarten.

HMS Malmö ropade ut varningar på somaliska och arabiska för att få skiffen att stanna. Trots upprepade varningsskott med handeldvapen akter om skiffen, gav den inte upp flykten. Inte förrän korvetten prejade piratbåten, stannade den.

Händerna i luften

De sju personerna i skiffen löd därefter den svenska styrkans instruktioner och satte sig i fören på båten med händerna i luften. Omhändertagandet gick lugnt till och vissa föremål som fanns ombord på skiffen, togs i förvar. HMS Malmös besättning uppfattade att föremål slängdes under flykten.

Togs väl omhand

De omhändertagna togs ombord på HMS Malmö, där de genomgick en snabb läkarundersökning, uppgav sin identitet, fick torra kläder och hördes upplysningsvis. Ett intensivt arbete att titta på bildupptagningar från efterföljandet och sammanställa dokumentation för att presentera för EUNAVFOR:s juridiska experter tog vid.

Väl dokumenterad insats

Till dess att Kenya är berett att ta emot de sju misstänkta, förvaras de i svenska styrkans försorg. ME01:s chef, kommendörkapten Magnus Jönsson, är stolt över ingripandet som fått beröm från EUNAVFOR:s högsta ledning.

– Med tanke på den omfattande piratverksamheten i Adenviken, var det ingen överraskning att den svenska insatsen skulle komma i direktkontakt med misstänkta pirater. Jag är nöjd med ingripandet som gjordes enligt EUNAVFOR:s regler och över att HMS Malmö löste situationen så effektivt.

– Det känns bra att vi har förhindrat en piratattack. Vår främsta uppgift är att skydda och eskortera FN:s mattransporter, men har alltid beredskap för att lösa skarpa situationer. Det är det här vi har övat för, säger Magnus Jönsson.