Rekrytering till NBG:s högkvarter

Efter sommaren påbörjas förberedelserna på allvar inför Nordic Battlegroups beredskap första halvåret 2011. Redan nu startar rekryteringen till NBG:s högkvarter.

Nu pågår rekrytering till NBG:s högkvarter, (F)HQ, på LedR i Enköping. Här jobbar officerare från fem nationer. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Det var då. Så här såg (F)HQ för NBG 2008 ut. Nu finns det över 30 befattningar inför NBG 2011 att söka.
Det var då. Så här såg (F)HQ för NBG 2008 ut. Nu finns det över 30 befattningar inför NBG 2011 att söka. Foto: Alexander Karlsson/ Combat Camera
Det var då. Så här såg (F)HQ för NBG 2008 ut. Nu finns det över 30 befattningar inför NBG 2011 att söka. Foto: Alexander Karlsson/ Combat Camera

Just nu pågår rekrytering till över 30 lediga tjänster på NBG:s högkvarter, Force Headquarter, (F)HQ, i Enköping.

– Vi vänder oss till yrkesofficerare, reservofficerare och civila som vill jobba i en multinationell miljö, säger överste Mikael Frisell som är chef för (F)HQ.

Till rekryteringen