”Att segla över kanten” – en förändrad syn på lärande

Årets upplaga av ADL-seminariet hölls i Boden och gav många inspirerande tankar och exempel kring hur vår syn på utbildning och lärande måste förändras. När tekniken erbjuder helt nya möjligheter, och när organisationen ställer helt nya krav på kompetensförsörjning – då måste också vår syn på utbildning och lärande förändras. Detta var ämnet för årets ADL-seminarium i Försvarsmakten. (ADL=Avancerat distribuerat lärande).

Ett 50-tal deltagare från hela Försvarsmakten kom till seminariet i Boden som arrangerades av I 19 och FMADLE från Militärhögskolan i Halmstad gemensamt.

– Inom kompetensförsörjningssystemet står vi inför ett paradigmskifte vilket innebär att vi var och en sannolikt måste ändra vårt sätt att tänka om vad gäller lärandet, utbildning och lärmiljöer, menar Charlotte Nathansson från FMADLE, som var en av seminarieledarna. ADL, Avancerat distribuerat lärande, blir då en viktig komponent.

Seminariet inleddes på ett filosofiskt plan kring framtiden i en värld som ter sig mer föränderlig och där vi som individer måste kunna uppfatta och reflektera över de skiftningar som inverkar på vår yrkesroll.

–  Hur kommer detta att påverka ADL-verksamheten i Försvarsmakten? frågade sig FMADLE:s chef Patrik Elisson under föreläsningen ”Att våga segla över kanten”. Förläsningen gav många intressanta inspel till den följande gruppreflektionen.

Sven Hansson från FMTS i Halmstad presenterade en pågående teknisk systemkurs som nu genomförs på distans. De studerande kan själva välja tid och plats för att ta del av studiematerialet, och för att därefter skicka in svaren på några instuderingsuppgifter.

– Försvarsmakten har genom denna enkla ADL-kurs sparat mycket pengar genom att eleverna inte behövt resa till Halmstad för en dags kurs, säger Sven Hansson. Dessutom har eleverna större frihet vad gäller tid och rum för studierna. Produktionsbortfallet på hemmaförbandet på grund av studierna blir också lättare att planera. Det är ett vinna-vinna förhållande. Man behöver inte göra en ADL-kurs med komplicerad teknik.

Representanter från ett projekt genomfört inom Brittiska försvarsmakten presenterade DELC, Defence e-learning Centres – ett omfattande projekt med avancerad ADL-teknik och stor utvecklingspotential. John Bruce med förflutet inom Brittiska armén utvecklade många tankar och idéer ur ett internationellt perspektiv. Ett ”direktsänt” inslag från en av projektets utvecklingsingenjörer i Indien Bangalore visade ytterligare på teknikens möjligheter.


Under temat ”Vem är den framtida studeranden?” föreläste Ulf Eriksson från HR-Centrum. Han redovisade bland annat siffror från en undersökning om ungdomars kommunikationssätt, som visar att ungdomar inte kommer att ha några problem med teknikutvecklingen inom ADL-området.  

Deltagarna uppskattade formen för seminariet med föreläsningar följt av reflekterande gruppdiskussioner och sedan sammanfattande diskussioner i plenum – allt genomfört under ett positivt erfarenhetsutbyte.

– Det var ett lyckat seminarium med engagerade deltagare. Jag hoppas att ”seglandet” under seminariet gjort ett avstamp för en framtida utvecklande och inspirerande ADL-verksamhet i Försvarsmakten, sammanfattar Charlotte Nathansson.