Brandbekämpning med helikopter

Det är stor risk för skogsbränder i landet just nu. Helikopterflottijen bistod med hjälp.

På eftermiddagen upptäcktes en skogsbrand utanför Ronneby. Flygvapnet vatten bombade brandhärdarna med Superpuman från F17 Ronneby. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
En helikopter 10 utför vattenbombning
En helikopter 10 utför vattenbombning Foto: Stefan H Larsson
En helikopter 10 utför vattenbombning Foto: Stefan H Larsson

Under onsdagskvällen den 27 maj fick helikopterflottiljen bistå räddningstjänsten med hjälp i släckningsarbetet av den skogsbrand som rasade mellan Holmsjö och Ledja i Blekinge. En Helikopter 10 tillhörande tredje helikopterskvadronen deltog i släckningsarbetet genom att vattenbomba området.

Samtidigt genomförde andra helikopterenheter släckningsarbeten runt Ronneby.