Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

"Nu är försvaret färdigbantat" 29 augusti 200713:19

- Den kommande budgetneddragningen kommer att nödvändiggöra en omavvägning. Om det skruvas i resurserna, då måste det också självklart skruvas i uppgifterna, sa överbefälhavaren Håkan Syrén när han i...

Förbanden ska spara 180 miljoner 28 augusti 200715:00

För att klara de ekonomiska ramarna för 2007, måste förbanden spara omkring 180 miljoner kronor. - Det ekonomiska läget i Försvarsmakten är mycket ansträngt, säger Göran Mårtensson, chef för...

Livsviktig övning i första hjälpen 28 augusti 200713:29

Skillnaden mellan liv och död för en soldat i NBG kan vara hur mycket kamraten kan om första hjälpen. Soldaterna på NBG:s logistikenhet får lära sig att lägga tryckförband, göra fria luftvägar och...

Försvaret beställer inte materiel 27 augusti 200715:08

Försvarsmakten genomför begränsningar i sina materielbeställningar. Orsaken är det osäkra läge som uppstått i samband med diskussioner kring budgetpropositionen.

Svenska soldater ökar säkerheten 27 augusti 200709:30

Svensk personal samarbetar sedan en tid tillbaka med afghansk polis för att öka säkerheten på motorvägen i norra Afghanistan. -Vår uppgift är att förstärka den afghanska motorvägspolisen med både...

Svenska soldater ökar säkerheten på motorvägen 26 augusti 200719:29

Svensk personal samarbetar sedan en tid tillbaka med afghansk polis för att öka säkerheten på motorvägen i norra Afghanistan.-Vår uppgift är att förstärka den afghanska motorvägspolisen med både...

Underhåll på entreprenad 23 augusti 200712:36

Försvarsmakten outsourcar mer och mer av sin verksamhet. Det handlar om allt ifrån lunchmatsalar till drift av stora militära anläggningar, såsom Muskövarvet. Och det är en affärsverksamhet som ska...

I Afghanistan uppfylls drömmen 23 augusti 200710:27

Utlandstjänst är drömmen som blev sann. Ann-Britt Pettersson från Livgardet tjänstgör nu i Afghanistan. Mötena med lokalbefolkningen är det som påverkat henne mest. - Vilka olika liv vi lever!...

På väg mot Mojaveöknen 22 augusti 200706:51

100 ton materiel och utrustning bestående av tre stridsfordon, två terrängbilar samt två containrar lastades i måndags på Örebro flygplats ombord på transportplanet AN 124 för transport till USA....

Tjejmiddag och jämställdhet i Kosovo 20 augusti 200708:52

Efter cirka fem månader i Kosovo var det dags för kvinnorna i KS15 att äta middag tillsammans och dela sina tankar och erfarenheter av missionen med varandra. Middagen var ett led i förbandets...

Sverige bidrar till FN-styrka i Darfur 17 augusti 200711:09

Norge och Sverige anmäler ett gemensamt ingenjörförband med 350 soldater till FN-insatsen i Darfurprovinsen i Sudan. Förbandet, som beräknas vara på plats vid årsskiftet, ska bygga förläggningar och...

Ny insatschef i Försvarsmakten 17 augusti 200709:00

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Jan Jonsson, har begärt att få lämna sin befattning under hösten.

Svensk översteledde expertgrupp 16 augusti 200715:54

Överste Mats Helgesson utsågs till chef för den internationella expertgrupp som utredde händelsen i Georgien i början av augusti. Expertgruppens slutsatser har nu redovisats för regeringens...

Nytt sökförfarande för attachébefattningar 16 augusti 200714:14

Nya principer för att söka till försvarsattachébefattningar har börjat gälla. Förändringarna ligger i linje med det öppnare sökförfarande som numera gäller andra militära befattningar.

Svenskar förstärker på historisk mark 16 augusti 200708:31

Den svenska Kosovostyrkans maskingrupp genomför omfattande gräv- och schaktarbete vid det historiska monumentet i Kosovo Polje. Monumentet bevakas dygnet runt av slovakiska soldater som nu ska få en...