Amf 1 stödjer Skärgårdsstiftelsen med muddring av Ryssundet

– Det känns bra och roligt att få loss pengar till det här gemensamma projektet som bidrar till mer övningstid och mindre miljöpåverkan, säger regementschef och överste Jonas Olsson.

Överste Jonas Olsson är nöjd med stödet till muddringen. Foto: Magnus Bohman/ Amf 1

Ryssundet ligger på västra sidan av Utö, mellan Rånö och Utö, i stockholms södra skärgård. Djupet i inloppet har successivt blivit mindre vilket gjort att stridsbåtarna har tagit den längre vägen runt hela Rånö. I och med Amfibieregementets flytt från Rindö till Berga 2005 övertog förbandet övningsfältet och amfibiebataljonen nyttjar fältet mycket. Den beräknade tidsvinsten per år är drygt 500 timmar.

– Vi får kortare restid mellan Berga och övningsfältet på Utö. Det betyder att vi får mer tid att öva men också att vi sparar bränsle och pengar samt påverkar miljön mindre, säger Jonas Olsson.

Skärgårdsstiftelsen har påbörjat muddringen som beräknas vara klar i november i år.