De kan skydda

STOPP!Orden lyser i rött på skylten i vägspärren. Längre fram står soldater framför infarten och ser till att inga obehöriga kommer in på garageområdet. Det är regementets hemvärnssoldater som övar på en av sina huvuduppgifter, att bevaka och skydda skarpa skyddsobjekt.

Alla kontrollerades. Fanns inget giltigt id-kort från Försvarsmakten, avvisades de. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Hans uppgift är att se till att inga obehöriga tar sig fram till vattenverket.
Hans uppgift är att se till att inga obehöriga tar sig fram till vattenverket. Foto: Anne-Lie Sjögren
Hans uppgift är att se till att inga obehöriga tar sig fram till vattenverket. Foto: Anne-Lie Sjögren

Under helgen 18-20 september har personal på regementet genomfört en krigsförbandsövning med en av sina hemvärnsbataljoner. Cirka 200 soldater anlände i slutet av förra veckan för att delta.

Skyddsvaktsutbildning

Soldaterna i kompanierna gav sig iväg och grupperade vid de skyddsobjekt som de blivit tilldelade. Lenaborg och Vanäs kompani fick som uppgift att bevaka regementets garageområde och se till att endast de som är behöriga kunde ta sig in och ut. För att kunna genomföra denna typ av uppdrag har soldaterna skyddsvaktsutbildning. De får lära sig vad de har rätt att göra och vad de inte får göra enligt skyddslagen. I utbildningen ingår också hur man ska hantera och bemöta människor för att försöka behålla lugnet vid olika situationer.

En skyddsvaktsutbildning varar inte för livet utan måste repeteras och uppdateras. Under övningen varvas tjänsten med att bevaka skyddsobjekten med uppdatering av soldaternas utbildning. Går det längre än fem år måste de förnya sin utbildning.

Stöd till civila samhället

Billinge kompani, det andra hemvärnskompaniet på Kåkinds bataljon, fick som uppgift att bevaka Borgunda vattenverk. En sådan uppgift, att bevaka en för samhället viktig anläggning, kan hemvärnet få om regeringen har beslutat om höjd beredskap och gett Försvarsmakten uppgiften att stödja.

I det scenariot som övningen utspelar sig i är läget just sådant att Sverige har höjt beredskapen på grund av oroligheter i Europa och Försvarsmakten har fått i uppgift att stödja samhället. Efter samverkan med länsstyrelsen fick regementet uppgiften att skydda vattenverket och skickade en del av hemvärnsbataljonen dit.

– Man känner att man kan göra nytta.
Orden kommer från flera av soldaterna som deltar i helgens övning. Just känslan av att utbildas och övas för något som kan bidra till att skydda och bevara viktiga delar i vårt samhälle, om något skulle hända, är en av faktorerna till att så pass många inställer sig för att göra detta på sin fritid.