ME01 medaljerade

I ett regnigt väder fick så styrkan sina medaljer och kunde äntligen återförenas med sina familjer. Fyra månaders insats i Adenviken var över och närmare 20 000 ton livsmedel har säkert förts in i Somalia.

Marininspektören fäster Magnus Jönssons medalj. Foto: Combat Camera
Totalt 160 personer medaljerades på Stortorget i Karlskrona.
Totalt 160 personer medaljerades på Stortorget i Karlskrona. Foto: Combat Camera
Styrkan marscherade genom Karlskrona med Marinens musikkår i täten.
Styrkan marscherade genom Karlskrona med Marinens musikkår i täten. Foto: Combat Camera
Som omväxling till 40-gradig hetta fick styrkan uppleva svenskt höstväder.
Som omväxling till 40-gradig hetta fick styrkan uppleva svenskt höstväder. Foto: Combat Camera
Totalt 160 personer medaljerades på Stortorget i Karlskrona. Foto: Combat Camera
Styrkan marscherade genom Karlskrona med Marinens musikkår i täten. Foto: Combat Camera
Som omväxling till 40-gradig hetta fick styrkan uppleva svenskt höstväder. Foto: Combat Camera

Styrkan om sammanlagt 160 personer marscherade genom ett regnigt Karlskrona till Stortorget där ett stort antal anhöriga mött upp. Marinens musikkår marscherade i täten och spelade under ceremonin.

– Jag som Marininspektör är stolt i dag, och ni ska vara stolta över er insats, sa Konteramiral Anders Grenstad. Han riktade också ett stort tack till alla anhöriga, vars stöd varit en förutsättning för hela insatsen.

Magnus Jönsson som varit chef för insatsen lämnade slutligen över en symbolisk stafettpinne till fartygschefen på HMS Carlskrona, Håkan Nilsson, som blir nästa svenska chef i Adenviken.

1,8 varv runt jorden

ME01 har varat i totalt fyra månader. Fartygen har varit till sjöss 85 av 110 dygn, 14 dagars ledighet i juli för ledighet i Sverige borträknat. I Adenviken och Röda havet har de tre örlogsfartygen totalt seglat 39 350 distansminuter, vilket motsvarar 1,8 varv runt jorden.

Under de fyra månader som ME01 varit verksamt i Adenviken har 34 fartyg attackerats av pirater. Två av kapningsförsöken lyckades. Cirka 20 000 ton mat och förnödenheter har fraktats säkert till Somalia tack vare eskort av styrkan. Vid två tillfällen har man övervakat grupptransitering i Adenviken om totalt nio fartyg som anmält att man önskat skydd.

ME02 tar över

Nu planeras för en fortsättning av insatsen under 2010. Tanken är att Sverige ska ta över ledningsansvaret för operationen i april och fyra månader framåt. Anvisningarna om en förlängning av insatsen kom från regeringen i somras. Sedan dess har arbetet med förberedelser och planläggning pågått.

En del av det svenska bidraget utgörs av det tidigare minfartyget HMS Carlskrona som förutom att vara patrullfartyg planeras vara ledningsfartyg för hela EU:s operation i Adenviken.