Soldater erbjuds fortsättning

De soldater som just nu tjänstgör i utlandsstyrkan (FS17 i Afghanistan och KS19 i Kosovo) kommer att erbjudas en fortsättning i Försvarsmakten innan förbanden åker hem i slutet av året. Förbanden har arbetet länge tillsammans eftersom de ursprungligen kommer från tjänstgöring i Nordic Battle Group, NGB 08.

Ett erbjudande om fortsättning väntar soldaterna i FS 17. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

– Vi är intresserade av att de ska fortsätta som en väl sammansvetsad enhet. Vår ambition är att erbjuda dem en fortsättning, inom ramen för det vi benämner kontraktsanställning vilket innebär att vi skriver kontrakt med soldaterna om att vi tidvis kan använda deras kompetens och erfarenhet, säger tillförordnad personaldirektör Patrik Dahle. Kontraktsanställning innebär ett avtal motsvarande dagens anställningsavtal med våra reservofficerare.

Exakt vilket erbjudande soldaterna kommer att få är inte klart ännu, men Patrik Dahle säger att det är ett prioriterat arbete att finna en lösning där det är attraktivt för dem att fortsätta i Försvarsmakten.
– Under nästa år ska vi bland annat sätta upp nästa stridsgrupp inom ramen för NBG 11, det här är medarbetare vi helt klart har användning för, säger han.