Försvarsmakten planerar fortsättning av operation Atalanta

Försvarsmakten deltog med tre fartyg i EU:s operation Atalanta, mellan den 15 maj och 15 september. Nu planeras för en fortsättning av insatsen under 2010. Tanken är att Sverige ska ta över ledningsansvaret för operationen i april och fyra månader framåt.

HMS Carlskrona byggs om för att kunna fungera som högkvarter för operation Atalanta. Foto: Andreas Karlsson
Fartygschef Håkan Nilsson.
Fartygschef Håkan Nilsson. Foto: Försvarsmakten
Fartygschef Håkan Nilsson. Foto: Försvarsmakten

Anvisningarna om en förlängning av insatsen kom från regeringen i somras. Sedan dess har arbetet med förberedelser och planläggning pågått.

En del av det svenska bidraget utgörs av det tidigare minfartyget HMS Carlskrona som förutom att vara patrullfartyg planeras vara ledningsfartyg för hela EU:s operation i Adenviken.

– HMS Carlskrona är ett mycket lämpligt fartyg för uppgiften, säger fartygschefen Håkan Nilsson. Hon kan ligga ute länge till sjöss och kommer att ha möjlighet till ombordbaserad helikopter.

Just nu görs anpassningar av fartyget inom bland annat sjukvård, ledningssystem och samband. Under kommande vecka börjar rekryteringen av personalen.

Det svenska bidraget består av cirka 160 personer. Sammanlagt kommer ungefär 2000 personer från olika europeiska länder att stå under svenskt befäl.

Försvarsminister Sten Tolgfors kommer att diskutera den svenska insatsen och en förlängning när EU:s försvarsministrar möts i Göteborg i slutet av september. Det formella beslutet tas av regeringen efter årsskiftet.