Svenska styrkan räddade fripassagerare

In i det sista fortsätter dramatiken för ME01 i Adenviken. En utmattad man räddades med frälsarkrans efter att ha simmat närmare tre kilometer för att försöka ta sig ombord det fraktfartyg som de svenska örlogsfartygen ska fraktas hem på.

Sjuksköterskan på en av korvetterna undersökte männen som försökte ta sig ombord Eide Transporter. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera/Försvarsmakten
En av männen var utmattad efter den långa simturen men piggnade till efter att ha fått mat och vatten.
En av männen var utmattad efter den långa simturen men piggnade till efter att ha fått mat och vatten. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera/Försvarsmakten
En av männen var utmattad efter den långa simturen men piggnade till efter att ha fått mat och vatten. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Under fredagseftermiddagen seglade de tre fartygen som ingår i ME01 ut till transportfartyget Eide Transporter som ligger på redden utanför Djibouti. Den svenska styrkans fartyg ska fraktas hem till Karlskrona ombord på transportfartyget och låg förtöjda vid Eide Transporter.

Vid tvåtiden på natten upptäckte vaktposten på korvetterna att en person klängde sig uppför Eide Transporters ankarkätting och slog larm.
– Han tog sig upp genom ankarklyset. Ytterligare en person försökte göra samma sak men föll i vattnet, berättar HMS Stockholms fartygschef Jon Wikingsson.

Vaktposterna vidtog omedelbara åtgärder och slängde i en frälsarkrans.
– Vi drog upp honom och han somnade omedelbart, så utmattad var han, säger Björn Bergstrand, fartygschef på HMS Malmö.

De betecknar det inträffade som odramatiskt och säger att det förekommer att personer försöker ta sig ombord lastfartyg som fripassagerare. Det är oklart om de två som försökte borda Eide Transporter kände till att den skulle lastas med örlogsfartyg.
– Det här visar tydligt den stora flyktingtrafiken som pågår här och vikten att vara medveten om det. Vi har vaktpost på bryggan och vakt som patrullerar däck. Det här riktade sig inte mot de svenska örlogsfartygen, utan de här personerna ville ta sig ombord på fraktfartyget för att ta sig till Europa. I det här fallet kände de till att Eide Transporter ska dit, säger Jon Wikingsson.

De två männen fick småsår omplåstrade av korvetternas sjukvårdspersonal. Kontakt upprättades med Djiboutis hamnmyndighet och polisväsende för överlämning av männen.