Om tre veckor startar rekryteringen

Rekryteringen till Nordic Battlegroup 2011 rycker allt närmare.

Soldat ur NBG 2008. Snart, den 19 oktober, börjar rekryteringen till NBG 2011. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

Måndagen den 19 oktober startar rekryteringsperioden. NBG ska bestå av c:a 2100 soldater, specialistofficerare och officerare. Runt 1600 av dem ska vara svenskar, så det kommer att finnas gott om befattningar att söka – från Ronneby i söder till Boden i norr.
Huvuduppgiften för NBG är att, på EU:s uppdrag, stå i beredskap under det första halvåret 2011, beredda att med tio dagars varsel kunna rycka ut nästan vart som helst i världen.
De flesta anställningarna inleds efter sommaren 2010 och ansökan till Nordic Battlegroup sker via Försvarsmaktens hemsida www.mil.se/rekrytering.