Första flygvapenövningen för nya Flygstaben

Den 1 januari 2019 etablerade sig den nya Flygstaben i Uppsala. Nu stundar den första Flygvapenövningen för den nya försvarsgrensstaben.

Flygvapenchef Mats Helgesson och ställföreträdande Flygvapenchef Carl-Johan Edström ser mycket fram emot årets Flygvapenövning som kommer att fokusera mycket på just ledningen av Flygvapnet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

I Flygstabens lokaler vid Uppsala garnison har förberedelser pågått i flera veckor. På fredagen den 22 mars startar Flygvapenövning 19 och det är den nyetablerade flygstaben som kommer leda hela flygvapnet. För flygvapenchef Mats Helgesson innebär den nya staben att han till skillnad från tidigare kommer gå övad i befattning som flygtaktisk chef och vara den som fattar flygvapnets minutoperativa beslut. Det som tidigare varit uppdelat i en produktionsdel och en insatsdel har nu blivit en och samma stab.

– Det kommer bli väldigt nyttigt och spännande för mig att gå in i den rollen. Den nya organisationen innebär att vi får en bättre ledning i och med att vi har en gemensam stab som har kontroll över samtliga resurser vi har att tillgå, säger han.

Tidigare flygtaktisk chef, Carl-Johan Edström, är nu ställföreträdande flygvapenchef och kommer att dela på rollen som flygtaktisk chef med Mats Helgesson under Flygvapenövning 19. Övningen kommer utspela sig i norra Sverige och nordvästra Finland den 22 mars till den 27 mars. Det är sex år sedan hela flygvapnet övade tillsammans i vintermiljö.

– Detta ställer helt andra krav vad gäller exempelvis väder, ljus- och ljudförhållanden och materiel. Detta gäller i synnerhet basförbanden, det vill säga de som verkar på marken för att möjliggöra att vi kan ha flygplan i luften.  Vi ska kunna verka när som helst, var som helst i Sverige och därför är det oerhört viktigt att stärka vinterförmågan hos samtliga förband inom flygvapnet, säger Mats Helgesson.

Andra fokusområden som flygvapenchefen lyfter fram är omfallsplanering, spridning och skydd av materiel, samverkan med hemvärnet och armén samt förmåga till uthållighet över tid. Även det finsk-svenska samarbetet är prioriterat och finsk personal kommer att förstärka svenska förband och staber under övningen. Svenska Jas 39 Gripen baserar i Finland tillsammans med finskt stridsflyg ör att spela högteknologisk motståndare och finska stridsflyg och helikoptrar kommer öva som en del av det svenska luftförsvaret.

– I grund och botten handlar det om att öva förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Vi ska vara taktiskt överlägsna vår motståndare och vi övar alltid för att vinna, säger Carl-Johan Edström.