Libyen – OUP

2011 deltog Försvarsmakten i en flyginsats till Libyen. Under sju månader hjälpte 140 svenskar till att skydda landets civila befolkning.

SIGONELLA. Den första starten med JAS 39 Gripen från Sigonellabasen genomfördes under torsdagskvällen den 7 april.  
Det är de 8:a stycken JAS 39 Gripen C som är på den bas där de svenska enheterna kommer att baseras under insatsen. Övriga delar av förbandet, FL01, kommer fortlöpande att ombaseras. Förutom att ombasera all utrustning och komma iordning på basen kommer förbandet att fortsätta att utbilda sig till de specifika insatsregler som gäller för insatsen.
 Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges
SIGONELLA. Den första starten med JAS 39 Gripen från Sigonellabasen genomfördes under torsdagskvällen den 7 april.  
Det är de 8:a stycken JAS 39 Gripen C som är på den bas där de svenska enheterna kommer att baseras under insatsen. Övriga delar av förbandet, FL01, kommer fortlöpande att ombaseras. Förutom att ombasera all utrustning och komma iordning på basen kommer förbandet att fortsätta att utbilda sig till de specifika insatsregler som gäller för insatsen.
 Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges
Ett svenskt Jas 39 Gripen startar från Sigonellabasen på Sicilien. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Den svenska flyginsatsen i Libyen inleddes i början av april 2011. Knappt ett dygn efter att den svenska regeringen beslutat att Försvarsmakten skulle delta landade de första svenska enheterna på Nato-basen Sigonella, på Sicilien. Sigonella var basen för de flesta svenskar som deltog i insatsen.

Den internationella insatsen OUP, Operation Unified Protector, grundade sig på ett beslut från FN:s säkerhetsråd och leddes av Nato. Syftet med Sveriges bidrag var att bevara en flygförbudszon, skydda den civila befolkningen från Gaddafi-regimens förtryck och säkerställa att vapen inte exporterades från landet – så kallat vapenembargo.

I insatsen ingick som mest fem Gripenplan, spanings- och stödresurser, personal för informationsoperationer och en enhet för lufttankning.

Libyen OUP – Operation Unified Protector

Geografiskt område: Libyen och Medelhavet utanför Libyen

Högkvarter: Neapel

Flygbas: Sicilien (Sigonella)

Flygkontroll: Bologna

Psykologiska operationer: Pesaro

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1970 och 1973 (2011)

Etablerad: Från 23 mars till 31 oktober 2011