Libyen – OUP

2011 deltog Försvarsmakten i en flyginsats till Libyen. Under sju månader hjälpte 140 svenskar till att skydda landets civila befolkning.

Ett svenskt Jas 39 Gripen startar från Sigonellabasen på Sicilien. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Den svenska flyginsatsen i Libyen inleddes i början av april 2011. Knappt ett dygn efter att den svenska regeringen beslutat att Försvarsmakten skulle delta landade de första svenska enheterna på Nato-basen Sigonella, på Sicilien. Sigonella var basen för de flesta svenskar som deltog i insatsen.

Den internationella insatsen OUP, Operation Unified Protector, grundade sig på ett beslut från FN:s säkerhetsråd och leddes av Nato. Syftet med Sveriges bidrag var att bevara en flygförbudszon, skydda den civila befolkningen från Gaddafi-regimens förtryck och säkerställa att vapen inte exporterades från landet – så kallat vapenembargo.

I insatsen ingick som mest fem Gripenplan, spanings- och stödresurser, personal för informationsoperationer och en enhet för lufttankning.

Libyen OUP – Operation Unified Protector

Geografiskt område: Libyen och Medelhavet utanför Libyen

Högkvarter: Neapel

Flygbas: Sicilien (Sigonella)

Flygkontroll: Bologna

Psykologiska operationer: Pesaro

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1970 och 1973 (2011)

Etablerad: Från 23 mars till 31 oktober 2011