Ett till steg mot ökad brigadförmåga

Under den kommande veckan kommer den militära aktiviteten öka i områdena kring Skövde, Tibro, Mariestad och Töreboda. Förband från hela armén kommer att öva sina staber i brigadledningsförmåga under övning Brigstri 17, en del av den övningsserie som föregår Försvarsmaktsövning Aurora som genomförs i september.

Officer i fordon och sambandsutrustning samtalar med kollegor.
Brigstri genomförs årligen, men i år har övningen flyttat ut från militärt område på civil mark. Bild från genomförandet under 2016. Foto: Magnus Grönwall/Försvarsmakten
Porträttbild på Åke Palm i uniform.
Åke Palm är planeringsansvarig för övning Brigstri och arbetar vid Markstridsskolan. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

— Det övergripande syftet med Brigstri är att öva taktik, beslutsfattning och stabsmetodik, berättar Åke Palm som är planeringsansvarig för övningen. Vi kommer att öva med endast staber som kommer att gruppera ute i de här områdena och öva i ett scenario med nationellt försvar i fokus.

En övning där endast staber ingår är ett effektivt sätt att fokusera på just ledning och samband, där inte den enskilde soldatens roll är i fokus. Då kan man genomföra övningen med enbart stabspersonal och på så vis fokusera på specifika delar i helheten.

— På det här sättet kan vi öva deras arbetssätt helt och fullt och kan följa upp dem på ett bra sätt, säger Åke Palm. Det är Markstridsskolan som planerar och leder övningen, men i den finns förband från hela landet, som ingår i den andra brigaden.

Ett steg framåt

Övningen är årligen återkommande och är en av många olika typer av övningar som genomförs som leder fram mot Försvarsmaktsövning Aurora 17 i höst.

— I september ska vi öva i stor skala och med många tusen deltagare och vi genomför en rad övningar inför detta, säger Stefan Sandborg som är chef för andra brigaden. Att öva ledning av brigaden är en del som kommer göra oss redo för Aurora 17 och ta vår förmåga vidare. Vi är väl förberedda och ser fram emot övning Brigstri.

8-14 maj – omfattande militär närvaro

Övningen pågår mellan den 8:e och den 14:e maj och bedrivs i området kring Skövde, Töreboda, Mariestad och Tibro och involverar förband från hela Sverige. I de berörda områdena kommer en ökad militär närvaro att märkas och det kommer att innebära begränsad framkomlighet på vägar och i områden där övningen pågår.