Tyskt flyg i svenskt luftrum utan diplomatiskt tillstånd

Den 11 januari flög ett tyskt statsluftsfartyg in på svenskt territorium utan giltigt diplomatiskt tillstånd, vilket formellt sett betraktas som en kränkning.

Statsluftsfartyget, som var av typen Do 228, omfattas av ett gemensamt avtal mellan Sverige, Danmark och Tyskland, SWEDENGER, som gäller miljökontroll och därför tilläts flygningen trots att giltiga diplomatiska tillstånd saknades.

Statsluftsfartyget används för havsövervakning och skulle rutinmässigt söka efter miljöutsläpp inom ett område som delvis innefattar svenskt territorialvatten.

Tyskland har ansökt om årstillstånd 2016 men det har ännu inte hunnit beslutas. Inom ramen för SWEDENGER har Sverige ett mycket gott samarbete med såväl Danmark som Tyskland. Dialog pågår nu mellan Sverige och Tyskland för att se över hur liknande, administrativa frågor ska hanteras i framtiden så att något liknande inte behöver inträffa igen. Händelsen har resulterat i en rapport till regeringskansliet.