Flygfotografering och tillstånd för bildspridning

För spridning av flygbilder, och liknande registreringar, från luftfartyg över svenskt territorium krävs tillstånd. Från 1 maj 2016 är det Lantmäteriet som ansvarar för tillståndsgivningen.

Bild över Berga. Foto: Försvarsmakten