Från oljespill till routerpill

Ledningsregementet första förband i Sverige att arrangera temadag med tekniktema

Under ett av momenten fick deltagarna besöka mekanikerskolan. Här testar en deltagare hur det känns att sitta i Stridsfordon-90. Foto: Ulrika Svärd/Försvarsmakten

Försvarsmakten har ett stort behov av att rekrytera tekniker. Att jobba med teknik kan upplevas som mycket brett och svårt att beskriva alla inriktningar. Med detta som bakgrund har Ledningsregementet arrangerat en teknikdag där personalen får möjlighet att informera om vad det kan innebära att jobba med teknik hos oss. Här får deltagarna möjlighet att känna och klämma, i stället för att bara se teknik på håll eller på en skärm.

− En station arrangerades tillsammans med personal från Försvarets materielverk (FMV). Då teknikutvecklingen bara går snabbare och snabbare är det viktigt att deltagarna får en känsla för hur allting hänger ihop genom att träffa personal längs hela kedjan. Allt från de som varit med och tagit fram systemen till soldaterna som använder dem ute i skogen.

 Svårdefinierat med teknik 

Av många sökande fick 40 personer möjligheten att delta. Gemensamt för alla deltagare var ett stort teknikintresse och en nyfikenhet på hur Försvarsmakten använder teknik. Fokus för dagen är teknisk tjänst och vad detta kan innebära. Teknisk tjänst som begrepp kan upplevas som svårdefinierat. Det innebär bland annat att man gör felsökningar, reparationer och underhåll men även lär sig att använda saker på rätt sätt. Allt detta är för att de saker som används ska fungera, men även att man ska veta att det som inte används varje dag ska fungera när man behöver det.

− Det är just det här som är teknisk tjänst. Det är inte så dramatiskt som det låter, utan snarare en grundförutsättning att vi ska kunna klara oss även i svåra situationer. Därför är det självklart för oss att ha en hel temadag på det här temat, så deltagarna ska få upp ögonen vad det kan innebära att jobba med teknik, säger Daniel.

 Vapen och fordon 

Under dagen har deltagarna även fått lära sig mer om vapen och dess tekniska utveckling. Genom att plocka isär vapen och förevisa hur exempelvis mekanismer förändrats över tid skapas en uppfattning för hur allting hänger ihop och hur de olika delarna hjälper varandra för att få vapnet att fungera.

Den sista stationen handlade om fordon. Deltagarna fick här möjlighet att på riktigt känna och klämma, sitta på de olika platserna i dem samt även prata med den personal som jobbar med dem till vardags.

− På fordonsstationen hade vi även mekaniker jobbar med telereparationer. Saker kommer gå sönder när vi är ute också, så enkelt är det. Även då måste vi klara av att reparera allting som kan tänkas, och vi måste vara beredda på alla behov som kan uppstå, säger Daniel.

Nöjda deltagare lämnade regementet på kvällen. Ledningsregementets förhoppning är nu att de inte ska uppleva teknik och teknisk tjänst som något svårdefinierat, utan i stället som en självklarhet för att kunna klara av vardagen.

Nästa teknikdag på Ledningsregementet kommer att arrangeras hösten 2017.