Ett kanonkliv för artilleriets utveckling

Även om det inte var ett historiskt tillfälle så var det ändå en mycket speciell dag för Artilleriregementet. I drygt en vecka har Artilleriregementets 91:a artilleribataljon genomfört en bataljonsövning med regementets samtliga pjäser. Eldprovet skedde under måndagen då alla Archerpjäser avfyrades samtidigt på Bodens södra skjutfält, en så kallad bataljonseldstöt som drog till sig stort intresse. Förutom artilleriets egen personal fanns internationella gäster, företrädare för artilleriförmågan, för kamratföreningar och från industrin på plats.

Bataljonsskjutningen lockade såväl artilleriets personal som gästande besökare. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Arvid Dusinkiewicz leder in granaterna till rätt position i målområdet. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Archer under övning med del- och helttidssoldater
Hel- och deltidssoldater samverkade för kunskapsutbyte inom Archerpjäserna. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Amanda Eriksson ser möjligheter i att utvecklas i sin nya befattning som gruppchef
Amanda Eriksson är heltidssoldat på 91:a artilleribataljonen. "Övningen har gett mig möjlighet att utvecklas i min nya befattning som gruppchef, men även de deltidsanställda har ökat sina kunskaper. Tempot har varit lugnt med fokus på att samtliga ska ha alla förutsättningar att göra rätt från början." Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Soldat i övning vid solnedgång
Övningsdagarna började under kalla väderförhållande och ställde krav på både personal och materiell. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Johan Schultz
Johan Shultz arbetar som sambandssoldat och såg positiva möjligheter att deltidssoldaterna fick komma in i den nya krigsorganisationen. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

För att få en mer samlad bild av artilleriets bekämpningskedja kunde gästerna överblicka både eldledningsplutonens observations- och ledningsplats. Under förevisningen fick gästerna se en rad olika vapensystem, samt en gemensam eldstöt med den samlade eldkraften av hela bataljonen. Den förändrade omvärldsbilden och regeringens krav på Försvarsmakten att öka sin operativa förmåga, är några av de faktorer som gör att bodensarna kan förvänta sig en ökad övningsverksamhet med fler skjutningar framöver.

– Vi har tagit ett jättestort kliv framåt med vårt nya artillerisystem, men vi har långt kvar. Det här ger oss möjlighet att visa hur Artilleriregementet hanterar indirekt bekämpning och tillsammans kan vi skapa bästa möjliga utveckling, säger överstelöjtnant Nicklas Edelsvärd.

Intresset lockar andra förband

Övningsledaren för indirekt eld, major Lars-Göran Huhta är nöjd med att alla har fått öva mot uppsatta mål samt att det inte bara är artilleriets egen personal som medverkar. Även förband från andra delar av Sverige deltog under övningen. Arvid Dusinkiewicz från Amfibieregementet har under övningen genomfört en grundkurs för blivande gruppchefer.

– Jag är nöjd med de här dagarna. Det har funnits utrymme för frågor och övningsledningen har också tagit hänsyn till att folk är under utbildning.

Visa upp verksamheten

Genom övningen har bataljonen fått möjlighet att samöva Archerns pjäsbesättningar, som består av både hel - och deltidsanställd personal.

– Det är viktigt att vi sprider artilleriets förmåga att verka. Både för vår egen organisation, svenska samhället och för att kunna visa upp oss för utländska intressenter. Bataljonseldstöten var väldigt bra genomförd och min uppfattning är att gästerna var nöjda efter dagen, summerade övningsledaren, major Jörgen Degerlund.