Försvarsmakten genomför en oanmäld beredskapskontroll strax norr om Kalix. Övningen omfattar cirka 700 soldater från olika arméförband. 

Bodens artilleriregemente deltar bland annat med artilleripjäsen Archer.

Värnplikt och befattningar vid artilleriet

Under den militära grundutbildningen kallas du värnpliktig. De tre första månaderna är utbildningen densamma för alla Försvarsmaktens värnpliktiga. Därefter specialiserar du dig inom den befattning du utbildar dig mot.

Soldat vaktar från Degerbergsfortet, Bodens fästning i Vinterklimat

Fritid, soldathemmet och Boden

Boden är en ort i norra Sverige med en lång militär tradition.

Eldledarna analyserar nedslagsplatsen för att eventuellt kunna justera koordinaterna.

Frågor och svar om värnplikten på A 8

Här har vi samlat några vanliga frågorna om värnpliktsutbildningen på A 8