”BALTOPS, ett kvitto på att vi har välutbildad personal”

Det har nu gått några dagar sedan övningen BALTOPS avslutades och de flesta förbanden har nu återgått till sina baser. 

I väntan på uppdrag övade svenska soldater i och urlastning med helikopterpersonalen ombord Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Alla tillfällen togs till utbildning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den fysiska spensten är viktig att hålla efter, fys på USS San Antonios heliopterdäck Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Svensk personal står sig väldigt bra mot andra förband, de är välutbildade Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Major Magnus Kärvin biträdande övningsledare för Amf 1, ansvarade bland annat för stridskjutningarna på Ravlunda Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Utbyte skedde mellan soldaterna när det fanns tid, nog så viktigt och utvecklingen och vidare samarbetet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I dockan ombord på San Antonio får det plats en hel del, i bakgrunden genomförs utbyte mellan soldater Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Finska soldater tränade sina skjukvårdskunskaper Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ombord på det polska fartyget av Lublinklass, bodde också delar av amfibieskyttekompaniet. Här stävar en stridsbåt mot akterdäck Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amerikanska soldater var nöjda med övningen och tyckte det var kul att samöva med andra nationer Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Momentövningarna syftade till att samöva förbanden Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Övningen inleddes helgen den 5-7 juni med att representanter från deltagande nationer samlades i Polen för en konferens som skulle utgöra startskottet för BALTOPS 2015. Efter konferensen satte förbanden kurs mot den svenska sydkusten och mot Ravlunda skjutfält för att inleda momentövningar redan under måndagen. Den första delen av BALTOPS handlade mycket om att utbilda och samöva förbanden inför den tillämpade skedet som inleddes i och med den stora amfibieoperationen på Ravlunda skjutfält. Vid den inledande fasen fanns inget spelat scenario utan huvudsyftet var att utbilda och träna. När det första skedet var avslutat, ilastades trupperna ombord på olika fartyg som satte kurs mot Polen och övningsfältet Ustka.

”Krishanteringsoperation”

Nu övergick övningen till den tillämpade fasen där ingen i förväg visste vad som skulle hända eller vilka uppgifter som styrkan skulle få. Nu skulle chefer, ingående nationer och förband, visa på att de var en multinationell styrka som tillsammans kunde genomföra en krishanteringsoperation, en kris hade uppstått mellan flera nationer i ett fingerat området som för övrigt var det spelade scenariot.

– Övningen har varit lärande på alla nivåer, från enskild soldat upp till chefer. Vi har haft bra möjligheter att samöva med andra nationer som också löser amfibieoperationer likt vårt förband, Amfibieregementet. För att kunna utvecklas inom vårt specifika område är det extrem viktigt för oss att kunna delta i multinationella övningar som BALTOPS. Förutom att det ger bra övningsmöjligheter får vi samtidigt ett kvitto på att vi har bra och välutbildade soldater och officerare med bra utrustning, vårt förband står sig bra och vi har kommit långt i vår utveckling, sa major Magnus Kärvin, biträdande övningsledare

Erfarenhetsutbyte

Visst fanns det lite lugnare perioder under övningen. På fartyget USS San Antonio, bodde bland annat svenska, finska och amerikanska soldater. Under tiden som fartyget navigerade till Polen i väntan på uppgifter, passade soldaterna på att både bedriva egen utbildning inom respektive nation såväl som att utbyta erfarenheter och lära sig mer om varandras uppgifter.

Det genomfördes allt ifrån sjukvårdsutbildning till träning i att ilasta och urlasta en helikopter. Det anordnades också fysiska tävlingar såsom brottning och cross fit. Sverige tog hem brottningssegern på både dam och herrsidan.

– Det har varit en kul övning hittills, men det roligaste har nog varit att vi har fått tiden att kunna umgås och utbyta erfarenheter här ombord på fartyget, sa några av soldaterna

Skedet i Polen blev något lugnare än det första skedet, en av anledningarna var självklart att det var en tillämpad del där varje beslut noga skulle övervägas och analysers i den multinationella staben. Efter en avslutande amfibieoperation i Ustka, avslutades övningen som den hade börjat, med en konferens, men nu i Kiel. Syftet var nu att samla erfarenheter efter den genomförda övningen. Erfarenhetsarbetet fortsatte senare också på Amfibieregementet för förbandets deltagande personal. Sammantaget en bra övning där många lärdomar har erfarits och många kontakter har knutits.