Nato-konferens om HBT-frågor

Under veckan pågår konferensen NATO LGBT Working Group i Stockholm. Deltagarna kommer från åtta länder, både Nato-medlemmar och partnerländer. Samtidigt genomfördes en besöksdag med förbandschefer där syftet var att diskutera förbandens HBT-arbete.

Ewa Haslum Skoog, chef Fjärde sjöstridsflottiljen, deltog i besöksdagen för Pride 2014. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Alexandra Larsson, major i flygvapnet, gav en föreläsning under Natos konferens NATO LGBT WG. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Dag Lidén, regementschef K 3, deltog i besöksdagen för Stockholm Pride 2014. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

En av gästerna var Dag Lidén, regementschef på K3. Det är första gången han deltar i Pride.
- Jag har inte haft möjlighet att delta tidigare. I år ska jag gå i paraden. Eftersom Försvarsmakten aktivt engagerat sig i Pride vill jag med mitt deltagande visa var förbandet står i frågan. Det är viktigt att visa att även vi står bakom, säger Dag Lidén.

Ewa Haslum Skoog, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen, är också med för första gången. Hon ser detta som ett gyllene tillfälle att bedriva värdegrunden som alla chefsbefattningar ska arbeta mot.
- Alla förband har olika förutsättningar och olika traditioner. Därför är det viktigt att träffa andra förbandschefer och diskutera värdegrundsfrågor. Det viktiga är att aldrig släppa frågan, och det försöker jag att jobba med ute på förbandet.

Ska jag riskera min karriär för att vara den jag är?

Under eftermiddagen genomfördes en gemensam föreläsning.  Major Alexandra Larssons presentation ”en unik resa genom Försvarsmakten” gav en bild av hur det var att komma ut som transsexuell och samtidigt verka i en miljö med stark identitet
- Hur kombinerar man att vara underrättelseofficer i flygvapnet och transsexuell? För mig verkade det omöjligt, säger Alexandra Larsson.

Efter föreläsningen gick alla deltagarna gemensamt till Pride Park vid Östermalms idrottsplats där Försvarsmakten har en monter. En av de medverkande, Leanne Chambers, har rest till Sverige från Nya Zeeland för att arbeta med HBT-frågor i militären. Hon är ordförande i Overwatch som motsvarar Sveriges HoF och Nya Zeeland har utsetts till det mest HBT-vänliga landet medan Sverige kom på en fjärdeplats. Det är LGBT Military Personnel som tagit fram ett index där ett hundratal länder rankats efter hur inkluderande de är mot sin HBT-personal. 

Delade erfarenheter

Kath Sowry från Australien tror att den toleranta ledarskapsstilen spelar en avgörande roll för deras arbete med HBT-frågor.  Hon är överstelöjtnant och tjänstgör vid HR-avdelningen.
- Vi har arbetat proaktivt med att rekrytera fler kvinnor till Försvarsmakten. Idag är det 12 procent kvinnor.

Ett annat land som arbetar hårt med HBT-frågor och som haft framgångar är Nederländerna. Amin Michel grundade NATO LGBT Working Group för att kunna dela kunskap internationellt och skapa nya policys i militären.
- Nya Zeeland som toppade listan använder sig av storytelling i sina kanaler, de har många personliga historier som de berättar om sina anställda vilket ökar toleransen. I Nederländerna arbetar vi bland annat med stereotyper för att synliggöra hur fördomar påverkar ledarskap.